Κυριακή, 1 Απριλίου 2012


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ  ΣΕΝΑΡΙΟ
«υγεία-ζωή-διατροφή»
  

1.1      ΤΙΤΛΟΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ  ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Υγεία,  ζωή,  διατροφή.

1.2      ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ  ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο είναι μια διαθεματική προσέγγιση με κεντρικό θέμα την Υγιεινή Διατροφή, που δίνει την ευκαιρία για εμπλοκή των γνωστικών αντικειμένων της Γλώσσας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Αισθητικής Έκφρασης και της Πληροφορικής.

1.3      ΤΑΞΕΙΣ  ΣΤΙΣ  ΟΠΟΙΕΣ  ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
            Το  διδακτικό σενάριο  απευθύνεται σε  μαθητές προσχολικής Αγωγής.

1.4      ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΠΣ ΚΑΙ ΔΕΠΠΣ
            Η παρούσα διδακτική παρέμβαση είναι συμβατή με το ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ του Νηπιαγωγείου που προτείνει θεματική προσέγγιση της «υγιεινής διατροφής» με εξακτίνωση, μέσω ανάπτυξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, στα αντικείμενα των μαθημάτων της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Τεχνολογίας.

1.5      ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
            Το σενάριο θα υλοποιηθεί στην τάξη και στη γωνιά του υπολογιστή, ενώ οι μαθητές θα έχουν χωρισθεί σε ανομοιογενείς ομάδες των τριών ατόμων. Ιδανική θα ήταν η ύπαρξη εργαστηρίου Η/Υ και  διαδραστικού  πίνακα. Θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, ένας βιντεοπροβολέας  θεωρείται απαραίτητος όπως και η ύπαρξη εκτυπωτή. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν κατακτήσει απλές δεξιότητες στη χρήση του υπολογιστή, καθώς επίσης να έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση των λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση του σεναρίου.
            Τα λογισμικά που θα έχουν εγκατασταθεί στον Η/Υ είναι:
- το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration, ένα λογισμικό ανοικτού τύπου που ο σχεδιασμός του βασίζεται στον εποικοδομισμό.
-το λογισμικό αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης δημιουργικότητας Revelation Natural Art το οποίο είναι ένα ανοικτό εκπαιδευτικό εργαλείο με εποικοδομητικά χαρακτηριστικά που χρησημοποιείται ως γνωστικό εργαλείο.

1η  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.
     Με την έναρξη υλοποίησης του σεναρίου και ως προοργανωτή προβάλλουμε το βίντεο με «Το τραγούδι της σωστής διατροφής». Αρχικά τα παιδιά το παρακολουθούν, ενώ μετά και με τη βοήθεια της νηπιαγωγού το τραγουδούν.  Στη συνέχεια, με στόχο την ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των παιδιών που έχουν σχέση με τη διατροφή, τίθεται το ερώτημα «τι εννοούμε με τη λέξη διατροφή» και καταγράφονται  οι απαντήσεις των νηπίων σε έναν εννοιολογικό χάρτη, που δημιουργούμε με το λογισμικό Kidspiration


2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
    Δίνεται στα νήπια ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης με βασική ιδέα «τροφές» και ζητούμε να τον συμπληρώσουν με εικόνες τροφίμων  που χρησιμοποιούν καθημερινά στο διατροφολόγιό τους, χρησιμοποιώντας  στάμπες, που έχουμε φροντίσει να εμπλουτίσουμε, από τη βιβλιοθήκη του   λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration.

  Έπειτα, με σκοπό να κατανοήσουν το διαχωρισμό των τροφών σε υγιεινές (καλές) και μη (κακές) οι μαθητές  παρακολουθούν το βίντεο του τραγουδιού «Τόσο λάθος διατροφή» , το τραγουδούν, συζητούν με τη νηπιαγωγό και επανέρχονται στο προηγούμενο εννοιολογικό χάρτη, χαρακτηρίζουν τις τροφές που χρησιμοποιούν σε «καλές» και «κακές» και τις διαχωρίζουν δημιουργώντας έναν καινούριο εννοιολογικό χάρτη.

  Στη συνέχεια για την επίτευξη του ίδιου στόχου ζητούμε από τα παιδιά να ανοίξουν αρχείο που έχει δημιουργηθεί με το λογισμικό αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης δημιουργικότητας Revelation Natural Art  και να χρωματίσουν μόνο τις «καλές» τροφές. 


3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
    Τα παιδιά ακούν το τραγούδι «Η παρέλαση των φρούτων» το τραγουδούν  και ύστερα συζητούν με τη νηπιαγωγό για τις διαφορές μεταξύ των τροφίμων, ώστε να κατανοήσουν το διαχωρισμό σε ομάδες τροφίμων. Επισκέπτονται στη συνέχεια την ιστοσελίδα http://www.iad.gr/paidikos_kosmos/food_types.html και παίζοντας το συγκεκριμένο παιχνίδι γίνεται προσπάθεια εμπέδωσης των διατροφικών ομάδων.

 
4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
  Στην συνέχεια στη προσπάθεια να κατανοήσουν τη συχνότητα χρησιμοποίησης των διάφορων τροφών τα παιδιά καλούνται να συμπληρώσουν  την διατροφική πυραμίδα που υπάρχει στη ιστοσελίδα http://www.hooah4health.com/body/nutrition/pyramidInteractive.htm
 
    Για την επίτευξη του ίδιου στόχου και  με τη βοήθεια της νηπιαγωγού, τα παιδιά αναζητούν στη μηχανή αναζήτησης google εικόνες τροφίμων, τις αποθηκεύουν σε φάκελο και στη συνέχεια τις εκτυπώνουν. Έπειτα,  ζητούμε από τα παιδιά να κόψουν με το ψαλίδι τους το περίγραμμά τους και να τις κολλήσουν σε χαρτόνι που έχει ετοιμαστεί από τη νηπιαγωγό, ώστε να δημιουργήσουν μια διατροφική πυραμίδα που θα κολληθεί στον πίνακα αναρτήσεων της αίθουσας.


5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
  Τα παιδιά συμπληρώνουν ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής στο σχολείο, που έχει δημιουργήσει η νηπιαγωγός, με τις επιθυμητές για αυτά υγιεινές τροφές. Σε καθημερινή βάση η νηπιαγωγός ελέγχει την τήρηση του προγράμματος και στο τέλος της εβδομάδας όποια παιδιά έχουν τηρήσει το πρόγραμμα συμπληρώνουν τα ίδια το όνομά τους σε βραβείο που εκτυπώνουν στη συνέχεια και τους δίδεται ως αναμνηστικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου