Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΓΕΑΣ- Σχολική Σύμβουλος


ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΓΕΑΣ
13και  20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ - Νηπιαγωγείο Αγίου Ανδρέα

"ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

       Το 2011-2012 το νηπιαγωγείο μας είχε υλοποιήσει πρόγραμμα ομαλής μετάβασης, όπου κατά την αξιολόγηση του προγράμματος είχαμε διαπιστώσει ότι μία μόνο επίσκεψη κατά το τέλος της σχολικής χρονιάς δεν ήταν αρκετή για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος.
    Έτσι την προηγούμενη Σχολική χρονιά (2013-2014),  ξεκινήσαμε το πρόγραμμα της ομαλής μετάβασης από τον Σεπτέμβριο και το ολοκληρώσαμε με  τη λήξη του σχολικού έτους.
 Σκοπός ήταν η διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των νηπίων στο Δημοτικό.

1η Δραστηριότητα: Παιχνίδι στην αυλή του Νηπιαγωγείου
Στόχος: Η διασφάλιση της συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών των δύο βαθμίδων
    Από τις πρώτες ημέρες τα παιδιά της πρώτης , ήταν "κολλημένα" στα κάγκελα που μας χωρίζουν με το Δημοτικό Σχολείο. Κάποια μας έλεγαν, ότι ήθελαν να ξαναέρθουν πάλι στο Νηπιαγωγείο και ότι ήταν καλύτερα εκεί. Σκεφτήκαμε λοιπόν να τα καλέσουμε στην αυλή μας και να παίξουν μαζί με τους περσινούς τους φίλους.

2η Δραστηριότητα: Κατασκευή του Νηπιαγωγείου μας
   Σε ότι αφορά την μετάβαση των παιδιών από τη μια βαθμίδα στην άλλη "ασυνέχειες" παρατηρούνται και στο περιβάλλον της τάξης και στο ρόλο του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο νηπιαγωγείο εξακολουθεί να ισχύει η πρόταση για ελεύθερο παιχνίδι, ατομικό ή ομαδικό, σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές, επιτρέποντας στα παιδιά να αναπτύσσονται, να πειραματίζονται, να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να κοινωνικοποιούνται και να μαθαίνουν.
Στόχος:  Nα γνωστοποιήσουμε στο δάσκαλο του Δημοτικού το δικό μας περιβάλλον μάθησης.            
    Με χρωματιστά χαρτόνια κάνσον και οντουλέ κατασκευάσαμε το Νηπιαγωγείο. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες. Η κάθε ομάδα ανέλαβε να ζωγραφίσει με μαρκαδόρους ,σε λευκό χαρτί  διαφορετική γωνιά. Αφού τελείωσαν τις εργασίες τους τις έκοψαν και τις κόλλησαν στο νηπιαγωγείο που είχαμε κατασκευάσει πριν και στο χώρο που τους αντιστοιχούσε. Το πήραμε και ξεκινήσαμε για το Δημοτικό. Τα παιδιά εξήγησαν στο δάσκαλο, ποιες γωνιές είναι και τι κάνουμε στην καθεμία από αυτές. Στη συνέχεια συζητήσαμε και διαπιστώσαμε τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν στις δύο τάξεις. Στο τέλος τους χαρίσαμε την κατασκευή μας. 
    Πριν φύγουμε και επειδή είμαστε ευγενικά παιδιά, περάσαμε από όλες τις τάξεις για να τους χαιρετίσουμε. Ανεβήκαμε και τις σκάλες και μπήκαμε και στο γραφείο του Διευθυντή.

3η Δραστηριότητα Έρευνα για το συμβόλαιο των δύο τάξεων
Στόχοι:  -Τη διασφάλιση της συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων
                      -Την επαλήθευση ή όχι των υποθέσεών μας σχετικά με  την   σύναψη παιδαγωγικού συμβολαίου και στην πρώτη Δημοτικού
                - Τη διαπίστωση   της αναγνωστικής ικανότητας των φίλων μας.

     Με αφορμή τα λεγόμενα ενός νηπίου, ότι "βιάζεται να πάει στην πρώτη γιατί εκεί δεν έχουν κανόνες," ξεκίνησε η συζήτηση. Προτρέψαμε τα παιδιά να κάνουν υποθέσεις για το παραπάνω θέμα. Στην πορεία τα ρωτήσαμε, πώς θα μπορούσαμε να το μάθουμε. Έτσι μετά τις απαντήσεις των παιδιών, πήραμε το συμβόλαιο της τάξης μας και ξεκινήσαμε για το Δημοτικό.
    Τα νήπια κρατούσαν τους κανόνες μας και οι περσινοί μας φίλοι, μας τους διάβαζαν. Διαπιστώσαμε, ότι δυσκολεύτηκαν λίγο αφού δεν διάβαζαν όπως οι κυρίες τους, αλλά λίγο αργά. Ο δάσκαλος της πρώτης τους εξήγησε, ότι αυτό θέλει λίγο χρόνο.
    Στη συνέχεια μας είπαν τα παιδιά της πρώτης τους κανόνες τους.
   Αφού επιστρέψαμε στο νηπιαγωγείο ακολούθησε συζήτηση. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε τρείς ομάδες, προκειμένου να αποφασίσουν, αν οι υποθέσεις που κάναμε επαληθεύτηκαν ή διαψεύστηκαν.  Αφού συζήτησαν, μας ανακοίνωσαν τα αποτελέσματά τους. Και οι τρεις ομάδες  συμφώνησαν, ότι στην πρώτη τάξη υπάρχουν περισσότεροι κανόνες.4η Δραστηριότητα: Γλωσσικά παιχνίδια

Στόχοι:  -Να παρέχουμε συνέχεια στη μάθηση μέσα από το σχεδιασμό αναπτυξιακά κατάλληλων προγραμμάτων, συνεργασίας και ωρών κοινής εργασίας για παιδιά του Νηπιαγωγείου και της πρώτης Δημοτικού
                -Να ενημερώσουμε το δάσκαλο για τον αναδυόμενο εγγραματισμό.
              - Να αποκτήσουν τα παιδιά φωνολογική επίγνωση
    Mε αφορμή τα Γλωσσικά παιχνίδια που κάναμε στο Σχολικό πρόγραμμα που είχαμε αναλάβει "παίζω ...και μαθαίνω", ασχοληθήκαμε με γλωσσοδέτες και με παιχνίδια φωνολογικής ενημερότητας.

Γλωσσοδέτες

    Με τους γλωσσοδέτες τα παιδιά γελούσαν πάρα πολύ καθώς δυσκολεύονταν να αρθρώσουν σωστά τις πολυσύλλαβες λέξεις με αποτέλεσμα να τις παραποιούν. Πρότειναν λοιπόν να επισκεφτούμε τους φίλους μας  και να τους δυσκολέψουμε λίγο.
    Οι εκπαιδευτικοί έγραψαν από έναν γλωσσοδέτη για κάθε μαθητή της πρώτης τάξης. Τα παιδιά τους έβαλαν σε φακέλους και  έγραψαν με την αναδυόμενη γραφή το όνομα του κάθε παιδιού. Πήγαμε στο δημοτικό, μοιράσαμε τους φακέλους και το κάθε παιδί μας διάβασε το δικό του γλωσσοδέτη.
Γελάσαμε πάρα πολύ και διαπιστώσαμε ότι  τα μεγάλα παιδιά δυσκολεύονταν στις μεγάλες λέξεις όπως ακριβώς και εμείς.
    Όμως, όταν τα παιδιά του Δημοτικού διάβασαν το φάκελο με το όνομά τους, προέκυψε ένα "προβληματάκι". Κάποια   μας, είπαν ότι το όνομά τους δεν ήταν αυτό ή ότι δεν ήταν σωστά γραμμένο. Και εδώ γίνεται εμφανής η ασυνέχεια του νηπιαγωγείου με το Δημοτικό. 


Παιχνίδια φωνολογικής ενημερότητας

   Στην ίδια επίσκεψη παίξαμε και παιχνίδια φωνολογικής ενημερότητας. Η πρώτη τάξη επέλεξε ένα γράμμα. Συγκεκριμένα ήταν το "κ". Τα νήπια έπρεπε να βρουν λέξεις που αρχίζουν από το παραπάνω γράμμα. Τα "πρωτάκια" τις έγραφαν στον πίνακα. 
Μετά άλλαξαν οι ρόλοι. Έγραφαν τα νήπια τις λέξεις. Και εδώ δημιουργήθηκε το ίδιο "πρόβλημα". Οι μαθητές της πρώτης συνεχώς μας διόρθωναν και άρχισαν να διατυπώνουν απόψεις, ότι δε ξέρουμε να γράφουμε. Τους εξηγήσαμε, ότι σίγουρα ξέρουμε, απλά αυτοί είναι μεγαλύτεροι και έχουν μάθει περισσότερα πράγματα από εμάς.
    Και εδώ θα θέλαμε να πούμε, ότι τα σεμινάρια που έγιναν φέτος μαζί με τους δασκάλους της πρώτης Δημοτικού, ήταν ότι καλύτερο, γιατί οι δάσκαλοι ενημερώθηκαν για την αναδυόμενη γραφή και τώρα γνωρίζουν τι ακριβώς διδάσκουμε, τι να περιμένουν από τα νήπια και πώς να χτίζουν πάνω σε αυτό, που ήδη γνωρίζουν τα παιδιά, με την προϋπόθεση βέβαια να το υιοθετήσουν.

5η Δραστηριότητα: Πρόσκληση για παιχνίδι

Στόχοι:  -Να ενθαρρύνονται να γράφουν όπως μπορούν
               -Να κατανοήσουν την κοινωνική διάσταση της γραφής
              - Να παίξουν και να διασκεδάσουν

   Στο τέλος Απριλίου, τοποθετήθηκε στην αυλή μας η καινούρια παιδική χαρά. Σκεφτήκαμε να καλέσουμε τους φίλους μας να παίξουμε παρέα. Αποφασίσαμε να γράψουμε μία πρόσκληση. Αρχικά γράψαμε στο φάκελο τον αποστολέα και τον παραλήπτη. Ξεκίνησε ο Γιώργος και έγραψε "ΝΠΓΓ". 
 Όμως ο Κωνσταντής, που είχε κατακτήσει πλήρως τη γραφή το πήρε και ανάμεσά τους πρόσθεσε και τα φωνήεντα που λείπουν, γιατί όπως μας είπε "έτσι ήταν πιο σωστά". Τέλος έγραψαν και τον παραλήπτη Στην συνέχεια, προχωρήσαμε στη σύνταξη της πρόσκλησής μας.
    Τους παραδώσαμε την πρόσκληση και περιμέναμε την επίσκεψή τους. Σκεφθήκαμε πριν ξεκινήσουμε το παιχνίδι, να τους διαβάσουμε το συμβόλαιο της αυλής, που αναφερόταν στον τρόπο που παίζουμε προκειμένου να μη χτυπήσουμε και να διασκεδάσουμε. Και πραγματικά, περάσαμε φανταστικά! 

Ηλεκτρονική βιβλιογραφία
http://dipe.kar.sch.gr/grss/autosch/joomla15/images/Koptsis-Nakou.pdf

http://ekantartzi.blogspot.gr/2013/05/blog-post.html

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

"ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ"- 1ο Νηπιαγωγείο Μεγαλόπολης

"ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ"

 Το παραμύθι "Η Ντενεκεδούπολη" της Ευγενίας Φακίνου (Κέδρος,1977) αποτέλεσε το θέμα της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου.Η παρουσίαση της ιστορίας έγινε με τη βοήθεια τεχνικών του δράματος στην εκπαίδευση.Οι δραστηριότητες που οργανώθηκαν απαιτούσαν την ενεργό συμμετοχή παιδιών και εκπαιδευτικών.Μέσα από τη ζωγραφική , το παιχνίδι ρόλων , τη μουσική ,την κίνηση και τον καταιγισμό ιδεών τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν να έρθουν σε επαφή με τις  έννοιες της  δημοκρατίας,της  συνύπαρξης  ,της ελευθερίας των ατόμων.
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΡΑΜΑ
Αρχικά δείξαμε στα παιδιά το εξώφυλλο του βιβλίου.Εντοπίσαμε τον τίτλο και τον διαβάσαμε.Τα παιδιά έκαναν υποθέσεις για το "από τι αποτελείται αυτή η πολιτεία και ποιοι είναι οι περίεργοι κάτοικοί της".Ξεκινήσαμε την ανάγνωση και αφού πήραν πληροφορίες για τα τενεκεδάκια,όλοι θυμήθηκαν κάτι τενεκεδένιο που είχαν στο σπίτι τους.Σε χάρτινα ομοιώματα τα παιδιά ζωγράφισαν τα δικά τους τενεκεδάκια και τους έδωσαν όνομα ανάλογα με το περιεχόμενό τους.Στη συνέχεια κόλλησαν την κατασκευή καθενός πάνω στην μπλούζα του.

ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
Με τα παιδιά συνεχίσαμε τα παιχνίδια,ομαδοποιώντας τα τενεκεδάκια, ως προς το χρώμα και το μέγεθος.Σε χαρτί του μέτρου είχαμε σχεδιάσει λογότυπα και εικόνες με περιεχόμενο από διάφορα κουτιά γνωστών προιόντων.Τα παιδιά φόρεσαν τα χαρτιά και οι υπόλοιποι τους έβαζαν στη σειρά από τον μεγαλύτερο στο μικρότερο και αντίστροφα. ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Συνεχίζοντας την ανάγνωση και φτάνοντας στο σημείο που αναφέρει τη μεγάλη γιορτή της πόλης η εκπαιδευτικός σε ρόλο δημάρχου της Τενεκεδούπολης έκανε την εμφάνισή της και απευθυνόμενη στα παιδιά-τενεκεδάκια τους ζήτησε τη γνώμη τους για το πώς θα διοργάνωναν τη γιορτή της πόλης.

Τα "τενεκεδάκια" είπαν τη γνώμη τους και η εκπαιδευτικός έγραφε σε χαρτί τις ιδέες όλων.Στο τέλος έγινε συζήτηση για το πώς τα τενεκεδάκια έπαιρναν τις αποφάσεις τους.Αναφερθήκαμε στην έννοια της δημοκρατίας.Και σε ένα άλλο χαρτί καταγράφηκαν για ποια άλλα θέματα αποφάσιζαν τα τενεκεδάκια με τον ίδιο τρόπο.
Τα παιδιά στη συνέχεια ανά ομάδες παρουσίασαν πως φαντάζονταν να γιορτάζουν τα τενεκεδάκια και χόρεψαν σε ζευγάρια.
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΦΙΞΗΣ ΤΟΥ ΛΑΔΕΝΙΟΥ
Η εκπαιδευτικός σε ρόλο εμπόρου μάζεψε κοντά της τα τενεκεδάκια που εκείνη την ώρα χόρευαν ανέμελα και με ύφος τρομαγμένο τους ανακοίνωσε την είδηση, ότι πρόκειται να επισκεφτεί την πόλη τους ένας φοβερός μεγάλος τενεκές που θέλει να γίνει κυβερνήτης ,που όλο διατάζει ,φωνάζει και μαλώνει.Τα παιδιά κλήθηκαν να εκφράσουν τα συναισθήματα που μπορεί να ένιωσαν τα τενεκεδάκια με το άκουσμα της είδησης.Μίλησαν για φόβο ,τρόμο και λύπη.Ύστερα τα καλέσαμε να υποδυθούν τα τενεκεδάκια που το βράδυ έπεσαν για ύπνο και να μας έλεγαν αφού ξυπνήσουν τι όνειρο τρομακτικό μπορεί να είδαν.Τα παιδιά μίλησαν για το ότι ο Λαδένιος τα κυνηγούσε , τα μάλωνε και τους έβαζε τιμωρίες.
  • ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΛΑΔΕΝΙΟΥ
Σε μια χάρτινη σακούλα είχαμε σχεδιάσει το Λαδένιο με το μεγάλο του στόμα.Η εκπαιδευτικός σε ρόλο Λαδένιου παρουσιάστηκε στα παιδιά και συστήθηκε με αυστηρό ύφος και κατόπιν ανακοίνωσε την απόφασή του να τους κυβερνήσει γιατί έτσι ήθελε.Καλέσαμε τα παιδιά να γίνουν και πάλι τενεκεδάκια και να εκφράσουν τα συναισθήματα που ένιωσαν από την εμφάνιση του μεγάλου ντενεκέ.


Αμέσως μετά ο Λαδένιος άρχισε τις διαταγές : Διέταξε να μαζευτούν όλα τα κόκκινα ή μπλε ή κίτρινα τενεκεδάκια.Να μη μιλούν , να μη γελούν ,κλπ.Στη διάρκεια των διαταγών τα παιδιά ρωτήθηκαν για το "τι μπορεί να σκέφτονταν τα τενεκεδάκια και το τι μπορεί να σκεφτόταν ο Λαδένιος".Οι απόψεις κατεγράφησαν στο χαρτί:Οι διαταγές του μεγάλου τενεκέ συνεχίστηκαν.Τα παιδιά τάισαν τον Λαδένιο τόσα φρούτα, όσα αναγράφονταν στο καρτελάκι με τον αριθμό που πήραν:  • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Τα παιδιά -τενεκεδάκια χωρίστηκαν σε ομάδες, προκειμένου να αποφασίσουν με ποιους τρόπους θα έδιωχναν το Λαδένιο από την πόλη τους.Όσο διάστημα δούλευαν οι ομάδες, η εκπαιδευτικός περνούσε από όλες και διέδιδε τη φήμη ότι ο κακός τενεκές έφαγε δυο τενεκεδάκια επιτείνοντας περισσότερο το άγχος των συμμετεχόντων σε αυτές και βέβαια δεν άφησε ανεπηρέαστες τις αποφάσεις τους.


Οι ομάδες παρουσίασαν στους υπόλοιπους τη λύση που πρότειναν:
Κάποιοι πρότειναν να πετάξουν σε ένα πηγάδι το Λαδένιο αφού τον δέσουν σε μια πέτρα:


Άλλοι σκέφτηκαν να του πετάξουν 3 πατάτες ,μια τούρτα και ύστερα μια πέτρα.Άλλοι πρότειναν να μαζευτούν όλα τα τενεκεδάκια και να τον πατήσουν:κάποιοι, πρότειναν  να τον χτυπήσουν:

και κάποιοι  άλλοι να τον σηκώσουν όλοι μαζί και να τον πετάξουν μακριά.


Επειδή όλες οι λύσεις που προτάθηκαν από τα παιδιά περιείχαν στοιχεία βίαιης αντίδρασης συζητήσαμε μαζί τους ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα μιας τέτοιας αντίδρασης, αποδεχόμενοι μεν τις προτάσεις τους, αλλά ταυτόχρονα καλέσαμε τα παιδιά να σκεφτούν κάποιους άλλους τρόπους . Κάποιοι πρότειναν να μιλήσουν στο Λαδένιο και να του ζητήσουν ευγενικά να φύγει.Η εκπαιδευτικός σε ρόλο ανάπτυσσε διάλογο με το παιδί που ανέλαβε να μιλήσει.Ο διάλογος έπρεπε να περιέχει επιχειρήματα από την πλευρά του παιδιού, τα οποία θα έπειθαν τον αυτόκλητο αρχηγό .

Συζητώντας και για άλλους τρόπους διεκδίκησης των αιτημάτων με τα παιδιά, ανακαλέσαμε από την μνήμη μας, όσα είδαμε σε εικόνες και βίντεο από τις μέρες του Πολυτεχνείου που οι φοιτητές διαδήλωναν για τα αιτήματά τους .Μιλήσαμε για τα πανό με τα συνθήματα που κρατούσαν και προτείναμε να σκεφτούν τα παιδιά τα δικά τους .Ύστερα από πολλές παραλλαγές, τα παιδιά υπαγόρευσαν και η νηπιαγωγός έγραψε σε χαρτί του μέτρου τα συνθήματά τους:


Τα τενεκεδάκια κρατώντας τα πανό φώναξαν δυνατά τα αιτήματά τους.Στο τέλος με τα παιδιά συζητήσαμε για τα γεγονότα στην τενεκεδούπολη και τι κοινό είχαν με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Μιλήσαμε για τις διαταγές που μπορεί να δίνει κάποιος, όταν γίνεται αρχηγός χωρίς να τον επιλέξουν , για τα συναισθήματα των ανθρώπων, όταν κάποιος τους στερεί την ελευθερία τους και τη σημασία "του να ενώνονται" οι πολλοί για να πετύχουν ένα σκοπό.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Τα παιδιά συμμετείχαν στα παιχνίδια ρόλων εκφράζοντας την άποψή τους, αν και μερικές φορές παρασύρονταν από την εξέλιξη της ιστορίας και απαντούσαν με παρορμητικό τρόπο στις προκλήσεις του Λαδένιου και χρειαζόταν να αποσύρουμε τη φιγούρα, ώστε η ομάδα να ηρεμήσει.Ενθουσιάστηκαν με τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες κίνησης και δούλεψαν ομαδικά, όταν κλήθηκαν να πάρουν αποφάσεις στην εξέλιξη της ιστορίας.

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΗΡΑΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ :

Άβρα Αυδή,Μελίνα Χατζηγεωργίου,(2007),Η Τέχνη του Δράματος στην Εκπαίδευση,Αθήνα:Μεταίχμιο