Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Θέλοντας να αποκτήσουμε πληροφορίες για την εξέλιξη ,τη μαθησιακή πρόοδο και την απόκτηση δεξιοτήτων από τα νήπια καταρτίσαμε το ημερολόγιο μάθησης .Τα παιδιά συμπλήρωσαν αυτό ημερολόγιο το Σεπτέμβριο , τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο.Τους ίδιους μήνες ηχογραφήσαμε τα παιδιά να αναδιηγούνται μια γνωστής τους ιστορίας θέλοντας να αξιολογήσουμε την εξέλιξη του λεξιλογίου τους.
Ακολουθούν ενδεικτικές εργασίες των παιδιών.

ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
Η Αλεξάνδρα γράφει το όνομά της..

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Ο Άγγελος ζωγραφίζει τα αντικείμενα που υπάρχουν στο σπίτι του...
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012


Ο Γιάννης γράφει τα γράμματα που γνωρίζει...

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012


ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ,
Ο Γιάννης μπορεί και γράφει ολοκληρωμένες λέξεις.
Η Δήμητρα ζωγραφιζει τον εαυτό της και την οικογένειά της.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΨΙΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΜΗΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012ΔΙΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΙΔΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
Το ημερολόγιο μάθησης , ο ατομικός φάκελλος του μαθητή και η καθημερινή παρατήρηση των παιδιών στην τάξη ,μας βοήθησαν να οργανώσουμε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις ανάγκες , τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά των παιδιών της τάξης μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου