Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ - Νηπιαγωγείο Αγίου Ανδρέα

"ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

       Το 2011-2012 το νηπιαγωγείο μας είχε υλοποιήσει πρόγραμμα ομαλής μετάβασης, όπου κατά την αξιολόγηση του προγράμματος είχαμε διαπιστώσει ότι μία μόνο επίσκεψη κατά το τέλος της σχολικής χρονιάς δεν ήταν αρκετή για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος.
    Έτσι την προηγούμενη Σχολική χρονιά (2013-2014),  ξεκινήσαμε το πρόγραμμα της ομαλής μετάβασης από τον Σεπτέμβριο και το ολοκληρώσαμε με  τη λήξη του σχολικού έτους.
 Σκοπός ήταν η διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των νηπίων στο Δημοτικό.

1η Δραστηριότητα: Παιχνίδι στην αυλή του Νηπιαγωγείου
Στόχος: Η διασφάλιση της συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών των δύο βαθμίδων
    Από τις πρώτες ημέρες τα παιδιά της πρώτης , ήταν "κολλημένα" στα κάγκελα που μας χωρίζουν με το Δημοτικό Σχολείο. Κάποια μας έλεγαν, ότι ήθελαν να ξαναέρθουν πάλι στο Νηπιαγωγείο και ότι ήταν καλύτερα εκεί. Σκεφτήκαμε λοιπόν να τα καλέσουμε στην αυλή μας και να παίξουν μαζί με τους περσινούς τους φίλους.

2η Δραστηριότητα: Κατασκευή του Νηπιαγωγείου μας
   Σε ότι αφορά την μετάβαση των παιδιών από τη μια βαθμίδα στην άλλη "ασυνέχειες" παρατηρούνται και στο περιβάλλον της τάξης και στο ρόλο του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο νηπιαγωγείο εξακολουθεί να ισχύει η πρόταση για ελεύθερο παιχνίδι, ατομικό ή ομαδικό, σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές, επιτρέποντας στα παιδιά να αναπτύσσονται, να πειραματίζονται, να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να κοινωνικοποιούνται και να μαθαίνουν.
Στόχος:  Nα γνωστοποιήσουμε στο δάσκαλο του Δημοτικού το δικό μας περιβάλλον μάθησης.            
    Με χρωματιστά χαρτόνια κάνσον και οντουλέ κατασκευάσαμε το Νηπιαγωγείο. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες. Η κάθε ομάδα ανέλαβε να ζωγραφίσει με μαρκαδόρους ,σε λευκό χαρτί  διαφορετική γωνιά. Αφού τελείωσαν τις εργασίες τους τις έκοψαν και τις κόλλησαν στο νηπιαγωγείο που είχαμε κατασκευάσει πριν και στο χώρο που τους αντιστοιχούσε. Το πήραμε και ξεκινήσαμε για το Δημοτικό. Τα παιδιά εξήγησαν στο δάσκαλο, ποιες γωνιές είναι και τι κάνουμε στην καθεμία από αυτές. Στη συνέχεια συζητήσαμε και διαπιστώσαμε τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν στις δύο τάξεις. Στο τέλος τους χαρίσαμε την κατασκευή μας. 
    Πριν φύγουμε και επειδή είμαστε ευγενικά παιδιά, περάσαμε από όλες τις τάξεις για να τους χαιρετίσουμε. Ανεβήκαμε και τις σκάλες και μπήκαμε και στο γραφείο του Διευθυντή.

3η Δραστηριότητα Έρευνα για το συμβόλαιο των δύο τάξεων
Στόχοι:  -Τη διασφάλιση της συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων
                      -Την επαλήθευση ή όχι των υποθέσεών μας σχετικά με  την   σύναψη παιδαγωγικού συμβολαίου και στην πρώτη Δημοτικού
                - Τη διαπίστωση   της αναγνωστικής ικανότητας των φίλων μας.

     Με αφορμή τα λεγόμενα ενός νηπίου, ότι "βιάζεται να πάει στην πρώτη γιατί εκεί δεν έχουν κανόνες," ξεκίνησε η συζήτηση. Προτρέψαμε τα παιδιά να κάνουν υποθέσεις για το παραπάνω θέμα. Στην πορεία τα ρωτήσαμε, πώς θα μπορούσαμε να το μάθουμε. Έτσι μετά τις απαντήσεις των παιδιών, πήραμε το συμβόλαιο της τάξης μας και ξεκινήσαμε για το Δημοτικό.
    Τα νήπια κρατούσαν τους κανόνες μας και οι περσινοί μας φίλοι, μας τους διάβαζαν. Διαπιστώσαμε, ότι δυσκολεύτηκαν λίγο αφού δεν διάβαζαν όπως οι κυρίες τους, αλλά λίγο αργά. Ο δάσκαλος της πρώτης τους εξήγησε, ότι αυτό θέλει λίγο χρόνο.
    Στη συνέχεια μας είπαν τα παιδιά της πρώτης τους κανόνες τους.
   Αφού επιστρέψαμε στο νηπιαγωγείο ακολούθησε συζήτηση. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε τρείς ομάδες, προκειμένου να αποφασίσουν, αν οι υποθέσεις που κάναμε επαληθεύτηκαν ή διαψεύστηκαν.  Αφού συζήτησαν, μας ανακοίνωσαν τα αποτελέσματά τους. Και οι τρεις ομάδες  συμφώνησαν, ότι στην πρώτη τάξη υπάρχουν περισσότεροι κανόνες.4η Δραστηριότητα: Γλωσσικά παιχνίδια

Στόχοι:  -Να παρέχουμε συνέχεια στη μάθηση μέσα από το σχεδιασμό αναπτυξιακά κατάλληλων προγραμμάτων, συνεργασίας και ωρών κοινής εργασίας για παιδιά του Νηπιαγωγείου και της πρώτης Δημοτικού
                -Να ενημερώσουμε το δάσκαλο για τον αναδυόμενο εγγραματισμό.
              - Να αποκτήσουν τα παιδιά φωνολογική επίγνωση
    Mε αφορμή τα Γλωσσικά παιχνίδια που κάναμε στο Σχολικό πρόγραμμα που είχαμε αναλάβει "παίζω ...και μαθαίνω", ασχοληθήκαμε με γλωσσοδέτες και με παιχνίδια φωνολογικής ενημερότητας.

Γλωσσοδέτες

    Με τους γλωσσοδέτες τα παιδιά γελούσαν πάρα πολύ καθώς δυσκολεύονταν να αρθρώσουν σωστά τις πολυσύλλαβες λέξεις με αποτέλεσμα να τις παραποιούν. Πρότειναν λοιπόν να επισκεφτούμε τους φίλους μας  και να τους δυσκολέψουμε λίγο.
    Οι εκπαιδευτικοί έγραψαν από έναν γλωσσοδέτη για κάθε μαθητή της πρώτης τάξης. Τα παιδιά τους έβαλαν σε φακέλους και  έγραψαν με την αναδυόμενη γραφή το όνομα του κάθε παιδιού. Πήγαμε στο δημοτικό, μοιράσαμε τους φακέλους και το κάθε παιδί μας διάβασε το δικό του γλωσσοδέτη.
Γελάσαμε πάρα πολύ και διαπιστώσαμε ότι  τα μεγάλα παιδιά δυσκολεύονταν στις μεγάλες λέξεις όπως ακριβώς και εμείς.
    Όμως, όταν τα παιδιά του Δημοτικού διάβασαν το φάκελο με το όνομά τους, προέκυψε ένα "προβληματάκι". Κάποια   μας, είπαν ότι το όνομά τους δεν ήταν αυτό ή ότι δεν ήταν σωστά γραμμένο. Και εδώ γίνεται εμφανής η ασυνέχεια του νηπιαγωγείου με το Δημοτικό. 


Παιχνίδια φωνολογικής ενημερότητας

   Στην ίδια επίσκεψη παίξαμε και παιχνίδια φωνολογικής ενημερότητας. Η πρώτη τάξη επέλεξε ένα γράμμα. Συγκεκριμένα ήταν το "κ". Τα νήπια έπρεπε να βρουν λέξεις που αρχίζουν από το παραπάνω γράμμα. Τα "πρωτάκια" τις έγραφαν στον πίνακα. 
Μετά άλλαξαν οι ρόλοι. Έγραφαν τα νήπια τις λέξεις. Και εδώ δημιουργήθηκε το ίδιο "πρόβλημα". Οι μαθητές της πρώτης συνεχώς μας διόρθωναν και άρχισαν να διατυπώνουν απόψεις, ότι δε ξέρουμε να γράφουμε. Τους εξηγήσαμε, ότι σίγουρα ξέρουμε, απλά αυτοί είναι μεγαλύτεροι και έχουν μάθει περισσότερα πράγματα από εμάς.
    Και εδώ θα θέλαμε να πούμε, ότι τα σεμινάρια που έγιναν φέτος μαζί με τους δασκάλους της πρώτης Δημοτικού, ήταν ότι καλύτερο, γιατί οι δάσκαλοι ενημερώθηκαν για την αναδυόμενη γραφή και τώρα γνωρίζουν τι ακριβώς διδάσκουμε, τι να περιμένουν από τα νήπια και πώς να χτίζουν πάνω σε αυτό, που ήδη γνωρίζουν τα παιδιά, με την προϋπόθεση βέβαια να το υιοθετήσουν.

5η Δραστηριότητα: Πρόσκληση για παιχνίδι

Στόχοι:  -Να ενθαρρύνονται να γράφουν όπως μπορούν
               -Να κατανοήσουν την κοινωνική διάσταση της γραφής
              - Να παίξουν και να διασκεδάσουν

   Στο τέλος Απριλίου, τοποθετήθηκε στην αυλή μας η καινούρια παιδική χαρά. Σκεφτήκαμε να καλέσουμε τους φίλους μας να παίξουμε παρέα. Αποφασίσαμε να γράψουμε μία πρόσκληση. Αρχικά γράψαμε στο φάκελο τον αποστολέα και τον παραλήπτη. Ξεκίνησε ο Γιώργος και έγραψε "ΝΠΓΓ". 
 Όμως ο Κωνσταντής, που είχε κατακτήσει πλήρως τη γραφή το πήρε και ανάμεσά τους πρόσθεσε και τα φωνήεντα που λείπουν, γιατί όπως μας είπε "έτσι ήταν πιο σωστά". Τέλος έγραψαν και τον παραλήπτη Στην συνέχεια, προχωρήσαμε στη σύνταξη της πρόσκλησής μας.
    Τους παραδώσαμε την πρόσκληση και περιμέναμε την επίσκεψή τους. Σκεφθήκαμε πριν ξεκινήσουμε το παιχνίδι, να τους διαβάσουμε το συμβόλαιο της αυλής, που αναφερόταν στον τρόπο που παίζουμε προκειμένου να μη χτυπήσουμε και να διασκεδάσουμε. Και πραγματικά, περάσαμε φανταστικά! 

Ηλεκτρονική βιβλιογραφία
http://dipe.kar.sch.gr/grss/autosch/joomla15/images/Koptsis-Nakou.pdf

http://ekantartzi.blogspot.gr/2013/05/blog-post.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου