Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

«SCIENTIX: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ». - Ημερίδα Σχολικής Συμβούλου


«Scientix: Η Ευρωπαϊκή πύλη στην Προσχολική Αγωγή».
 Τρίπολη 16 Ιουνίου 2017

Εισαγωγή της Σχολικής Συμβούλου κ. Νικολούδη

«Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην τάξη και η χρήση της από παιδιά προσχολικής ηλικίας»
 Δρ Τριανταφυλλιά Νικολούδη Σχολική Σύμβουλος 7ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής

 Ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας, έχει δώσει τη θέση του σε σύγχρονους τρόπους, οι οποίοι συμβαδίζουν με τις νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, χωρίς να παραγκωνίζουν το ρόλο του εκπαιδευτικού. Τις τελευταίες δεκαετίες οι νέες τεχνολογίες (πληροφορική), είτε με τη μορφή ολοκληρωμένου μαθήματος, είτε με τη μορφή μεμονωμένων δραστηριοτήτων, έχουν εισαχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στην προσχολική αγωγή, συμπεριλαμβάνονται στις πέντε μαθησιακές περιοχές και η χρήση τους εξελίσσεται σταδιακά. Είναι δεδομένο, ότι τα παιδιά ερχόμενα στο νηπιαγωγείο, είναι ήδη τεχνολογικά εγγράμματα. Από τη γνώση γύρω από τις βασικές λειτουργίες που ήταν αρχικά στους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος για την ενασχόληση των παιδιών με την πληροφορική, έχουμε πλέον φτάσει στη συνεχή αναζήτηση στο διαδίκτυο και στην αξιοποίηση των σχετικών ανευρεθέντων αποτελεσμάτων, ως προς τη συμπλήρωση ή ως προς την υλοποίηση δραστηριοτήτων. Ο υπολογιστής με τη χρήση του διαδικτύου, αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, που συμβάλλει σημαντικά στην προσέγγιση της γνώσης και στην ενεργή μάθηση.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά ως προς τους δύο εμπλεκόμενους: τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς.
Α) Ως προς τα παιδιά: - Διευρύνει τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες. - Ενθαρρύνει τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. - Ενισχύει τη διερευνητική ικανότητά τους. - Καλλιεργεί δεξιότητες ανακαλυπτικής μάθησης. - Συμβάλλει: α) στην ανάπτυξη της ικανότητας για επίλυση προβλήματος- β) στην ανάπτυξη της αυτονομίας τους – γ)στην ενίσχυση της παρατηρητικότητάς τους- δ) στην ενίσχυση της αντιληπτικής τους ικανότητας. - Προωθεί την επικοινωνία μεταξύ ατόμων, σχολείων και την ανταλλαγή εμπειριών. - Παρέχει γνώση και ενημέρωση. - Κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους για μάθηση. - Ενισχύει τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία.
Β) Ως προς τους εκπαιδευτικούς: - Προσφέρει δυνατότητες επικοινωνίας με άλλους συναδέλφους. - Προσφέρει μία πλούσια τράπεζα ιδεών. - Διαμορφώνει τη σχέση του με τους μαθητές της τάξης του. - Διευκολύνει τη διεκπεραίωση του μαθήματος. - Μειώνει το χρόνο αναζήτησης. - Παρέχει ευκαιρίες για συμμετοχή σε ψηφιακές κοινότητες μάθησης. - Παρέχει άφθονο εκπαιδευτικό υλικό. - Ενισχύει το επαγγελματικό τους προφίλ. - Παρέχει γνώση και ενημέρωση.
Ο σωστός τρόπος χρήσης, είναι ένα από τα ζητούμενα. Η χρήση των νέων τεχνολογιών, εάν δε γίνεται με μέτρο, ενέχει κινδύνους ως προς το χρήστη. Θα πρέπει τα παιδιά να τους χρησιμοποιούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να ελέγχεται η χρήση τους, καθώς και ο χρόνος ενασχόλησής τους με αυτές. Είναι σημαντικό να αντιληφθούν ποιες ανάγκες μας εξυπηρετούνται από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σε τι χρησιμεύουν στη ζωή μας. Θα πρέπει να καλλιεργηθούν δεξιότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, ώστε να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία διερεύνησης και αναζήτησης και να λειτουργούν πραγματικά ως βοηθητικά εκπαιδευτικά εργαλεία και όχι ως τρόπος ζωής.
 Επιστήμη , Τεχνολογία , Μηχανολογία , Μαθηματικά Science, Technology, Engineering, Maths (STEM) STEM στην Προσχολική Αγωγή
Οι μαθητές της προσχολικής αγωγής  Φυσικό ενδιαφέρον και περιέργεια να διερευνήσουν πώς λειτουργούν τα πράγματα.  Αγαπούν τις πρακτικές & διαδραστικές δραστηριότητες  Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι επιστημονικές δεξιότητες που σχετίζονται με τη μάθηση των παιδιών (συμπεριλαμβανομένης της αυτορρύθμισης και των κοινωνικών ικανοτήτων) ξεκινούν πρόωρη σχολική επιτυχία. 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αξιοποιούν ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης υψηλής ποιότητας και να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους, για την ανατροφοδότηση και αναδιοργάνωση των διδακτικών πρακτικών και μεθόδων.  Η αξιοποίηση των ψηφιακών αποθετήριων ευρωπαϊκών έργων (projects), τα οποία παρέχουν εκπαιδευτικό υλικό, καλές πρακτικές, δωρεάν σεμινάρια για την ένταξη καινοτόμων διδακτικών πρακτικών στην τάξη των επιστημών

 ΠΗΓΕΣ: • ΥΠΕΘΠ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003). Οδηγός Νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί, δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: ΟΕΔΒ. • http://www.news.gr/tech/internet/article/152392/vlaveres-synepeies-toy-internet-sta-paidia-kai-toy.html
• http://www.kathimerini.gr/503342/article/epikairothta/kosmos/mexri-dyo-wres-ston-ypologisth-ta-paidia

 Η εισηγήτρια κ. Αργύρη «Το ευρωπαϊκό έργο Scientix»
Περίληψη Εισήγησης
 Παρουσίαση: Αργύρη Παναγιώτα, Μαθηματικός, M.Ed Μαθηματικών, M.Sc Οικονομικών Σπουδών, Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού έργου Scientix στην Ελλάδα

Το Scientix (www.scientix.eu/) είναι μία ανοιχτή διαδικτυακή πύλη, υπό την αιγίδα του ευρωπαϊκού σχολικού δικτύου (www.eun.org), που προσφέρει στους εκπαιδευτικούς καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις στα μαθήματα των θετικών επιστημών, αλλά και πολλές ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Το αποθετήριο του έργου ενημερώνεται συνεχώς και περιλαμβάνει : α) όλα τα ευρωπαϊκά έργα, στα όποια οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενταχθούν και να υλοποιήσουν δράσεις συνεργασίας με άλλες χώρες, β) εκαντοντάδες εκπαιδευτικούς πόρους (διδακτικά σενάρια, φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις κλπ) για την εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών διερευνητικής μάθησης και διδασκαλίας. Η εμπλοκή των μαθητών της προσχολικής αγωγής με θέματα STEM (Science , Technology, Engineering, Mathematics Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανολογία, Μαθηματικά) και η καλλιέργεια επιστημονικών δεξιοτήτων είναι μία πρόκληση, αλλά και ζητούμενο για την κοινωνία των ραγδαίων τεχνολογικών και επιστημονικών ανακαλύψεων. Οι πηγές του ευρωπαϊκού έργου Scientix μπορούν να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής αγωγής στη εφαρμογή επιστημονικών θεμάτων στους μαθητές, σε συνδυασμό με την καλλιέργεια της δημιουργικότητας. Στην πύλη του Ευρωπαϊκού έργου περιλαμβάνεται και το έργο etwinning, το όποιο δίνει πολλές δυνατότητες συνεργασίας με Ευρωπαϊκά σχολεία. Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρουσιαστούν οι δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς της προσχολικής αγωγής από τη διαδικτυακή πύλη Scientix και παραδείγματα απο το έργο etwinning. Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης που προσφέρει το έργο και θα δοθούν παραδείγματα πόρων και εκπαιδευτικών πηγών, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στην προσχολική τάξη για την υλοποίηση STEM μαθημάτων. Στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα έμπλακούν βιωματικά με την αξιοποίηση των πηγών του έργου για να συντάξουν τον σχεδιασμό διδασκαλίας διερευνητικής προσέγγισης για την κινητοποίηση των μαθητών σε επιστημονικά θέματα.

 Η εισηγήτρια κ. Κάντζου «Όταν τα σχολεία αδελφοποιούνται και συνεργάζονται: e -Twinning με … εκπαιδευτικές τσάντες»

Περίληψη εισήγησης
 Το e Twinning αποτελεί μία ηλεκτρονική πλατφόρμα αδερφοποίησης, στην οποία έχουν πρόσβαση σχολεία, εκπαιδευτικοί και μαθητές από όλη την Ευρώπη. Στην παρούσα εισήγηση θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τις δυνατότητες που προσφέρει μέσα από την υλοποίηση εθνικών έργων e Twinning που είχαν στόχο την επικοινωνία, την συνεργασία, το διαμοιρασμό ιδεών. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιάσουμε εκπαιδευτικές τσάντες που χρησιμοποίησαν τα συνεργαζόμενα σχολεία, ώστε τα παιδιά και οι οικογένειες τους να προσεγγίσουν αντικείμενα του παρελθόντος και του παρόντος, ώστε να κατανοήσουν την αξία τους, αλλά και τις μορφές και τον τρόπο ζωής των προηγούμενων γενεών.

 ΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ


ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΟΥΛΕΨΑΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ

      
Μαθήματα αφήγησης, δημιουργικής γραφής και σχεδίασης με τις ιστορίες για τους αστερισμούς
Αυτό που είδαν οι αρχαίοι Έλληνες τόσα χρόνια πριν έχει ακόμα εξαιρετική σημασία για μας, επειδή οι αστερισμοί που χρησιμοποιούνται ως μέσο προσανατολισμού στη σύγχρονη αστρονομία ξεκίνησαν από την αρχαία Ελλάδα.  Εκείνα τα χρόνια, 3.500 χρόνια πριν, οι άνθρωποι κάθονταν τα βραδάκια έξω και άκουγαν τις ιστορίες που αφηγούνταν οι ηλικιωμένοι για τον έναστρο ουρανό. Έτσι, παιδιά και ενήλικες άκουγαν τις ιστορίες για τους αστερισμούς της Μεγάλης Άρκτου, του Ηρακλή, του Κύκνου και του Αετού. Όπως ο Ήλιος περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο, διάφοροι αστερισμοί είναι ορατοί στη σκοτεινή πλευρά της Γης διάφορες εποχές του χρόνου. Έτσι, οι άνθρωποι της αρχαιότητας έλεγαν ιστορίες που ταίριαζαν στην εκάστοτε εποχή.

Ανδρομέδα (Φθινόπωρο)
Κάποτε στην Αιθιοπία, ζούσε μια πανέμορφη βασίλισσα που την έλεγαν Κασσιόπη, η οποία όμως ήταν πολύ φαντασμένη. Μια μέρα που καθόταν στην παραλία, περηφανευόταν ότι ήταν πιο όμορφη ακόμα και από τις γοργόνες. Ο προστάτης τους, ο θεός της θάλασσας Ποσειδώνας, εξαγριώθηκε τόσο που απείλησε να πλημμυρίσει ολόκληρη την Αιθιοπία. Πολύ ανήσυχος, ο σύζυγος της Κασσιόπης, ο βασιλιάς Κηφέας, έστειλε απεσταλμένους στο μαντείο, για να μάθει πώς να κατευνάσει τον θεό. Η απάντηση του μαντείου ήταν φρικτή: για να γλυτώσουν την πλημμύρα, έπρεπε να θυσιάσουν την κόρη τους, την πριγκίπισσα Ανδρομέδα, στο τέρας της θάλασσας, το Κήτος.Οι γονείς ήταν απελπισμένοι. Όμως, η γενναία πριγκίπισσα ήταν έτοιμη να κάνει αυτό που απαιτούσε ο χρησμός. Για εκείνη, η δυστυχία της χώρας ήταν χειρότερη από τον δικό της σπαραγμό. Έτσι, την ίδια μέρα την έδεσαν σε έναν βράχο κοντά στη θάλασσα, μπροστά στον κόσμο. Ενώ οι ακτίνες του ήλιου που έδυε έβαφαν κόκκινο τον ουρανό, εμφανίστηκε ο Περσέας ανάμεσα στα σύννεφα πάνω στο φτερωτό του άλογο, τον Πήγασο. Ο ήρωας επέστρεφε σπίτι. Μαζί του κουβαλούσε το κεφάλι της τρομερής Μέδουσας, η όψη της οποίας πέτρωνε τους ανθρώπους. Όταν είδε την πανέμορφη Ανδρομέδα δεμένη στον βράχο, νόμιζε στην αρχή ότι επρόκειτο για άψυχο άγαλμα. Όμως, ο άνεμος ανακάτευε τα μαλλιά και δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια της. Μαγεμένος από την ομορφιά της, ο Περσέας την πλησίασε και τη ρώτησε: "Ποια είσαι και ποια μοίρα σε κρατάει δεμένη στον βράχο;" "Είμαι η Ανδρομέδα", απάντησε μέσα από τα δάκρυά της, "η κόρη του βασιλιά Κηφέα. Ως τιμωρία για τους κομπασμούς της μητέρας μου, πρέπει να θυσιαστώ στο τέρας της θάλασσας". Η καημένη η πριγκίπισσα δεν είχε προλάβει να ολοκληρώσει τα λόγια της, όταν μια κραυγή διαπέρασε τον κόσμο. Από τα βάθη της θάλασσας, εμφανίστηκε το Κήτος, τόσο αιφνίδια που ακόμα και τα ψάρια προσπάθησαν να βγουν απ' το νερό. Η πριγκίπισσα φοβήθηκε για τη ζωή της. Απελπισμένοι, οι γονείς της αγκάλιαζαν την αλυσοδεμένη κόρη τους. Με αποφασιστικότητα, ο ήρωας τη σήκωσε ψηλά στον αέρα. Το τέρας ήταν έτοιμο να καταβροχθίσει την Ανδρομέδα, όταν ο Περσέας ρίχτηκε σαν γεράκι και έμπηξε το ξίφος του στην πλάτη του τέρατος. Εξαγριωμένο από τον πόνο και τη μανία, πάλεψε με τον Περσέα, ο οποίος όμως δεν σταμάτησε μέχρι να βυθιστεί νεκρό στα κύματα. Ο Περσέας απελευθέρωσε την Ανδρομέδα από τις αλυσίδες της και την πήγε στο βασιλικό παλάτι. Σε ένδειξη ευχαριστίας που έσωσε την κόρη του, ο Κηφέας του έδωσε την άδεια να παντρευτεί την Ανδρομέδα. Μετά τον γάμο, ο Περσέας και η Ανδρομέδα έζησαν μαζί ευτυχισμένοι για πολλά χρόνια μέχρι τον θάνατό τους. Η Κασσιόπη έζησε πολύ ταπεινά όλα αυτά τα χρόνια.
 • Αποτυπώστε την παραπάνω ιστορία με εικόνες.
 • Γράψτε ένα ποίημα για την Ανδρομέδα.
 • Να σχεδιάσετε ένα παιχνίδι για τους μαθητές που θα τους βοηθήσει με διασκεδαστικό τρόπο να μάθουν για τους αστερισμούς και τις εποχές.
 • Να σχεδιάσετε ένα μικρό θεατρικό δρώμενο με τους διαλόγους , αλλά και περιγραφή των σκηνικών και κουστουμιών.
 • Γράψτε κάρτες έκφρασης συναισθημάτων (αγάπη, φιλία, θαυμασμό) με βάση την κάθε ιστορία.
Η δραστηριότητα προέρχεται απο το βραβευμένο διδακτικό οδηγό του Scientix "Universe in a Box". «Παρακολούθηση των αστερισμών μέσω ιστοριών» (σελ.132)Οφιούχος - Ο γητευτής των φιδιών (Καλοκαίρι)
Σύμφωνα με τους μύθους των αρχαίων Ελλήνων, ο θεός Απόλλωνας κάποτε ερωτεύτηκε την πανέμορφη πριγκήπισσα Κορωνίδα, η οποία λίγο καιρό μετά περίμενε παιδί. Όταν ο Απόλλωνας έπρεπε να επιστρέψει στους Δελφούς, άφησε ένα λευκό κοράκι να την προσέχει. Δυστυχώς, η Κορωνίδα ερωτεύτηκε έναν ξένο, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από το κοράκι. Πέταξε στον Απόλλωνα και του μετέφερε τα κακά νέα ελπίζοντας ότι θα τον ανταμείψει. Αρχικά, ο Απόλλωνας θύμωσε με το κοράκι που του έφερε να άσχημα νέα και έκανε το φτέρωμά του μαύρο. Από τότε, όλα τα κοράκια έχουν μαύρα φτερά και θεωρούνται ατυχία. Προκειμένου να αποκαταστήσει την τιμή του αδελφού της, η αδελφή του Απόλλωνα, η Άρτεμη σκότωσε την πριγκίπισσα με ένα βέλος. Όταν το σώμα της Κορωνίδας δόθηκε στην πυρά, ο Απόλλωνας τη λυπήθηκε. Πήρε το παιδί που εγκυμονούσε, το έσωσε από τις φλόγες και το έδωσε στον σοφό κένταυρο Χείρωνα. Ο Ασκληπιός, όπως ονόμασε ο πατέρας στο παιδί, έμαθε την τέχνη της ιατρικής από τον Χείρωνα και έγινε διάσημος γιατρός. Όχι μόνο μπορούσε να θεραπεύει τους πάσχοντες, αλλά και να τους επαναφέρει τους νεκρούς στη ζωή. Η δύναμή του να ελέγχει τη ζωή και το θάνατο ήταν η μοίρα του Ασκληπιού: επειδή οι θεοί δεν μπορούσαν να ανεχτούν τη δύναμή του, ο Δίας τον κατακεραύνωσε με θανατηφόρο κεραυνό. Για να συμφιλιωθεί με τον Απόλλωνα, μετέφερε τον Ασκληπιό, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε παρασκευάσει θεραπευτικά ελιξήρια με το δηλητήριο των φιδιών, ανάμεσα στα αστέρια ως γητευτή φιδιών.


 • Αποτυπώστε την παραπάνω ιστορία με εικόνες.
 • Γράψτε ένα ποίημα για το γητευτή των φιδιών
 • Να σχεδιάσετε ένα παιχνίδι για τους μαθητές που θα τους βοηθήσει με διασκεδαστικό τρόπο να μάθουν για τους αστερισμούς και τις εποχές.
 • Να σχεδιάσετε ένα μικρό θεατρικό δρώμενο με τους διαλόγους , αλλά και περιγραφή των σκηνικών και κουστουμιών.
 • Γράψτε κάρτες έκφρασης συναισθημάτων (αγάπη, φιλία, θαυμασμό) με βάση την κάθε ιστορία.
Η δραστηριότητα προέρχεται απο το βραβευμένο διδακτικό οδηγό του Scientix "Universe in a Box". «Παρακολούθηση των αστερισμών μέσω ιστοριών» (σελ.132) Ο Ηρακλής, ο Αετός -Aquila- και το Βέλος -Sagitta- (Καλοκαίρι)
Ο Ηρακλής ήταν ο θνητός γιος του θεού Δία, ο οποίος έπρεπε να κάνει ηρωικά κατορθώματα στη Γη. Μητέρα του ήταν η βασίλισσα Αλκμήνη από την Αργολίδα. Ο Δίας ευχήθηκε να γίνει ο γιος του αθάνατος και έτσι ορμήνεψε τον θεό Ερμή να βάλει κρυφά το παιδί στο στήθος της Ήρας όταν κοιμόταν: το θεϊκό γάλα θα το έκανε αθάνατο. Όμως, το μικρό ρουφούσε το γάλα με τόση δύναμη που η θεά ξύπνησε από τον ξαφνικό πόνο και το τράβηξε από το στήθος της. Τότε, το γάλα από το στήθος της πετάχτηκε σαν πίδακας στον ουρανό - και έτσι δημιουργήθηκε η Γαλακτική Οδός! Ο καιρός πέρασε και ο Ηρακλής μεγάλωσε και έγινε ένας δυνατός άντρας. Μια μέρα, έμαθε από έναν χρησμό ότι οι θεοί μπορούσαν να τον κάνουν αθάνατο, αν εκτελούσε δώδεκα άθλους που θα τον διέταζε ο βασιλιάς των Μυκηνών, Ευρυσθέας. Ο τελευταίος άθλος ήταν να φέρει τα χρυσά μήλα που φύτρωναν στον ιερό κήπο των Εσπερίδων, στη Δύση. Τέσσερις παρθένες, που λέγονταν Εσπερίδες, φύλαγαν τα μήλα μαζί με έναν τρομερό δράκο που δεν κοιμόταν ποτέ. Στον δρόμο, ο Θησέας συνάντησε τον Προμηθέα. Ο Δίας τον είχε δέσει σε έναν βράχο, επειδή κάποτε είχε κλέψει τη φωτιά από τον ουρανό για να τη δώσει στους θνητούς. Κάθε μέρα, ερχόταν ένας αετός και έτρωγε το συκώτι του Προμηθέα. Ο Ηρακλής σκότωσε τον αετό με ένα βέλος και ανακούφισε τον ταλαίπωρο Προμηθέα από την αγωνία του. Γεμάτος ευγνωμοσύνη, ο Προμηθέας του έδωσε την εξής συμβουλή: "Πήγαινε στον αδελφό μου, τον Άτλαντα, που κουβαλάει στους ώμους του τον ουρανό. Θα σε βοηθήσει να πάρεις τα μήλα των Εσπερίδων". Λίγο μετά, ο Ηρακλής βρήκε τον γίγαντα Άτλαντα και του ζήτησε να του φέρει τα χρυσά μήλα. Ο Ηρακλής προθυμοποιήθηκε να υποβαστήξει στο μεταξύ τον ουρανό. Ο Άτλαντας συμφώνησε, επειδή ήταν ευτυχής που θα γλίτωνε από το βαρύ φορτίο. Σκότωσε τον δράκοντα με δόλο, πήρε τα μήλα από τις Εσπερίδες και τα έφερε στον Ηρακλή. Τώρα, όμως, ο Άτλαντας δεν ήθελε να κρατήσει άλλο τον ουρανό στους ώμους του. "Κράτησέ τον μόνο για ένα λεπτό, για να συνέλθω", του ζήτησε πονηρά ο Ηρακλής. Ο εύπιστος γίγαντας συμφώνησε και ο Ηρακλής κατάφερε να πάρει τα χρυσά μήλα. Αφού εκτέλεσε τον τελευταίο του άθλο, οι θεοί τον δέχτηκαν στον κύκλο των αθανάτων.
·         Αποτυπώστε την παραπάνω ιστορία με εικόνες.
 • Γράψτε ένα ποίημα για την Γαλακτική Οδό.
 • Να σχεδιάσετε ένα παιχνίδι για τους μαθητές που θα τους βοηθήσει με διασκεδαστικό τρόπο να μάθουν για τους αστερισμούς και τις εποχές.
 • Να σχεδιάσετε ένα μικρό θεατρικό δρώμενο με τους διαλόγους , αλλά και περιγραφή των σκηνικών και κουστουμιών.
 • Γράψτε κάρτες έκφρασης συναισθημάτων (αγάπη, φιλία, θαυμασμό) με βάση την κάθε ιστορία.

Η δραστηριότητα προέρχεται απο το βραβευμένο διδακτικό οδηγό του Scientix "Universe in a Box". «Παρακολούθηση των αστερισμών μέσω ιστοριών» (σελ.132) http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=5568 Η Λύρα (Καλοκαίρι)
Πολλά χρόνια πριν, ζούσε ένας φημισμένος τραγουδιστής, ο Αρίωνας. Το τραγούδι του ήταν μαγευτικό, τόσο που άλλαζαν πορεία τα ρυάκια και ημέρευαν τα άγρια ζώα. Σε ένα μακρύ ταξίδι, η τέχνη του τού εξασφάλισε πολλούς θησαυρούς. Τώρα, όμως, νοσταλγούσε την πατρίδα του. Έτσι, μπάρκαρε σε ένα καράβι για να γυρίσει σπίτι του. Μόλις, όμως, ξεμάκρυναν από την ακτή, οι πεινασμένοι και άπληστοι ναυτικοί, που ήξεραν για τα πλούτη του, περικύκλωσαν τον τραγουδιστή και άρχισαν να τον απειλούν.
αρχηγός του χίμηξε με το σπαθί να τον σκοτώσει. "Σταμάτα", φώναξε ο Αρίωνας, φοβούμενος ότι θα πεθάνει. "Αφήστε με τουλάχιστον να πω ένα τελευταίο τραγούδι". "Ναι, τραγούδι, τραγούδι!" ξεφώνισαν οι ναύτες. Έκαναν ένα βήμα πίσω και ο Αρίωνας έπιασε τη λύρα του. Ακούγοντας το τραγούδι που έλεγε τώρα, ήταν σαν να άκουγαν το μελωδικό τραγούδι ενός κύκνου που πεθαίνει. Τόσο γοήτευσε τους ανειλικρινείς ναυτικούς που ξέχασαν τις κακές τους προθέσεις στη στιγμή.
Ο τραγουδιστής άρπαξε την ευκαιρία που είχαν χαλαρώσει την προσοχή τους και πήδηξε στη θάλασσα. Φοβήθηκε ότι θα πνιγεί. Όμως, σαν από θαύμα, δεν βούλιαξε στα κύματα, αλλά βρέθηκε στην πλάτη ενός δελφινιού, που είχε ακούσει το θλιμμένο του τραγούδι. Για να του δείξει την ευγνωμοσύνη του, ο τραγουδιστής έπαιξε τη λύρα του. Ακόμα και η θάλασσα άκουγε το όμορφο τραγούδι του, μέχρι που το δελφίνι έφερε με ασφάλεια τον Αρίωνα στην ακτή.
Εις μνήμη της τέχνης του και του θαύματος της σωτηρίας του, οι θεοί ύψωσαν στον ουρανό τη λύρα του Αρίωνα, έναν κύκνο (σύμβολο του θλιμμένου του τραγουδιού) και το δελφίνι, όπου βρίσκονται μέχρι και σήμερα.

 • Αποτυπώστε την παραπάνω ιστορία με εικόνες.
 • Γράψτε ένα ποίημα για τον αστερισμό του δελφινιού.
 • Να σχεδιάσετε ένα παιχνίδι για τους μαθητές που θα τους βοηθήσει με διασκεδαστικό τρόπο να μάθουν για τους αστερισμούς και τις εποχές.
 • Να σχεδιάσετε ένα μικρό θεατρικό δρώμενο με τους διαλόγους , αλλά και περιγραφή των σκηνικών και κουστουμιών.
 • Γράψτε κάρτες έκφρασης συναισθημάτων (αγάπη, φιλία, θαυμασμό) με βάση την κάθε ιστορία.
Η δραστηριότητα προέρχεται απο το βραβευμένο διδακτικό οδηγό του Scientix "Universe in a Box". «Παρακολούθηση των αστερισμών μέσω ιστοριών» (σελ.132) http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=5568Η Μεγάλη Άρκτος (Άνοιξη)
Η Καλλίστη ήταν μια πανέμορφη νύμφη που περνούσε τη ζωή της ευτυχισμένη κοντά σε ένα πηγάδι στο δάσος. Μια μέρα συνάντησε την Άρτεμη, τη θεά του κυνηγιού, μαζί με τις συντρόφους της. Η Καλλίστη γοητεύτηκε τόσο από την ομορφιά της θεάς που ρώτησε την Άρτεμη αν μπορούσε να τη συνοδέψει κι αυτή. "Είσαι ευπρόσδεκτη στην παρέα μας. Όμως δεν πρέπει να μιλήσεις σε κανέναν άλλον, παρά μόνο σε μένα και τις φίλες μου," απάντησε η Άρτεμη. Όλο χαρά, η Καλλίστη συμφώνησε και ενώθηκε με τη συντροφιά που τραγουδούσε και χόρευε. Μια μέρα, η Καλλίστη χάθηκε ολομόναχη στο δάσος. Όταν ο Δίας, ο βασιλιάς των θεών, είδε την όμορφη νύμφη, την ερωτεύτηκε αμέσως. Για να την πλησιάσει, ο πονηρός θεός πήρε τη μορφή της Άρτεμης. Πράγματι, η νύμφη στην αρχή νόμιζε ότι ήταν η αγαπημένη της θεά και χαιρέτησε εγκάρδια την φίλη της. Όταν ο Δίας ανταπόδωσε την αγκαλιά της, η Καλλίστη κατάλαβε πως την είχε ξεγελάσει, αλλά δεν μπόρεσε να απωθήσει τον θεό. Και έτσι η νύμφη μετά από λίγο καιρό κατάλαβε ότι περίμενε παιδί. Παρότι η Καλλίστη είχε παραβεί την υπόσχεσή της άθελά της, φοβόταν μην τυχόν τη διώξει η Άρτεμις. Κρύφτηκε βαθιά στο δάσος, όπου τρεφόταν με φρούτα και καρπούς. Μετά το δέκατο ολόγιομο φεγγάρι, έφερε στον κόσμο έναν γιο, που τον ονόμασε Αρκά. Η Ήρα, η σύζυγος του Δία, είχε δει τον άντρα της και την όμορφη νύμφη. Γεμάτη ζήλια, κατέστρωσε ένα σχέδιο για να την εκδικηθεί. Αφού γεννήθηκε το παιδί, έψαξε να βρει την Καλλίστη το δάσος και τη μεταμόρφωσε σε μια μεγάλη αρκούδα. Από τότε, η καημένη η Καλλίστη περιπλανιόταν μόνη της στα δάση. Δεν έκανε παρέα με τις άλλες άγριες αρκούδες, επειδή τις φοβόταν, όπως όμως φοβόταν για τους κυνηγούς με τα σκυλιά τους. Περισσότερο από καθετί άλλο όμως, στεναχωριόταν που δεν μπορούσε πλέον να φροντίζει τον Αρκάδα. Δύο γυναίκες που βρήκαν το μωρό το πήραν και το ανέθρεψαν. Έτσι πέρασαν δεκαπέντε χρόνια και ο Αρκάς μεγάλωσε κι έγινε ένα ωραίο παλικάρι. Μια μέρα περπατούσε στο δάσος με τα κυνηγόσκυλά του και συνάντησε μια μεγάλη αρκούδα κοντά σε ένα πηγάδι. Είχε κοντά της ένα αρκουδάκι που είχε στο μεταξύ γεννήσει. Βαθιά μες στην καρδιά της η Καλλίστη αναγνώρισε τον γιο της, τον Αρκάδα. Τον πλησίασε σιγά-σιγά. Όμως, το αγόρι, που δεν γνώριζε τίποτα για την καταγωγή του και τη μοίρα της μητέρας του, φοβήθηκε την αρκούδα. Όρμηξε με το ρόπαλό του και ήταν έτοιμος να τη χτυπήσει όταν ο παντογνώστης Δίας απέτρεψε το δυστύχημα. Επειδή τους λυπήθηκε, τους ύψωσε και τους δύο  στον ουρανό σαν αστερισμούς, όπου μπορούμε να τους δούμε μέχρι σήμερα: Η Καλλίστη και το αρκουδάκι της ως τη Μεγάλη και τη Μικρή Άρκτο και τον γιο της, τον Αρκάδα, γύρω από τις δύο αρκούδες ως βοσκό με τα κυνηγόσκυλά του.


 • Αποτυπώστε την παραπάνω ιστορία με εικόνες.
 • Γράψτε ένα ποίημα για την Μεγάλη Άρκτο.
 • Να σχεδιάσετε ένα παιχνίδι για τους μαθητές που θα τους βοηθήσει με διασκεδαστικό τρόπο να μάθουν για τους αστερισμούς και τις εποχές.
 • Να σχεδιάσετε ένα μικρό θεατρικό δρώμενο με τους διαλόγους , αλλά και περιγραφή των σκηνικών και κουστουμιών.
 • Γράψτε κάρτες έκφρασης συναισθημάτων (αγάπη, φιλία, θαυμασμό) με βάση την κάθε ιστορία.
Η δραστηριότητα προέρχεται απο το βραβευμένο διδακτικό οδηγό του Scientix "Universe in a Box". «Παρακολούθηση των αστερισμών μέσω ιστοριών» (σελ.132) http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=5568


Ωρίωνας (Χειμώνας)
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας όμορφος και ατρόμητος κυνηγός που τον έλεγαν Ωρίωνα. Μια μέρα, την ώρα που κυνηγούσε στα δάση στο νησί της Χίου, συνάντησε την όμορφη Μερόπη. Ο Ωρίωνας την ερωτεύτηκε και θέλησε να την παντρευτεί. Ο πατέρας της υποσχέθηκε ότι θα συμφωνήσει να την παντρευτεί, αφού όμως πρώτα ο Ωρίωνας σκότωνε όλα τα επικίνδυνα ζώα του νησιού. Ο Ωρίωνας έφυγε αμέσως. Μαζί του πήγαν τα δύο του κυνηγόσκυλα, ένα μεγαλύτερο κι ένα μικρότερο. Αντί, όμως, να τον βοηθήσουν στο κυνήγι, τα άτακτα σκυλιά άρχισαν να τρέχουν παιχνιδιάρικα πίσω από έναν λαγό. Ολομόναχος ο Ωρίωνας σκότωσε αρκούδες, λύκους και πολλά άλλα άγρια ζώα. Μόνο ένας τεράστιος ταύρος ξέφυγε και κρύφτηκε βαθιά στο δάσος. Μετά την επιτυχία του στο κυνήγι, ζήτησε από τον πατέρα της Μερόπης να του τη δώσει για γυναίκα, όπως του υποσχέθηκε. Ο πατέρας της, όμως, τον απέρριψε επειδή μπορούσε ακόμα να ακούσει τον βρυχηθμό του άγριου ταύρου τη νύχτα. Θυμωμένος, ο Ωρίωνας έφυγε από το νησί. Χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τον θυμό του, ορκίστηκε να σκοτώσει όλα τα ζώα της Γης. Αυτό, με τη σειρά του, εξόργισε τη θεά της γης, τη Γαία, τόσο που έστειλε έναν τεράστιο σκορπιό να τον τσιμπήσει. Ατρόμητος ο κυνηγός ρίχτηκε πάνω στο επικίνδυνο ζώο, αλλά το ξίφος αναπηδούσε στα χτυπήματα: το κέλυφος του σκορπιού ήταν πιο σκληρό κι από σίδερο. Ο Ωρίωνας δεν είχε άλλη επιλογή από το να το βάλει στα πόδια. Έτρεχε όσο πιο γρήγορα μπορούσε, αλλά ο σκορπιός πλησιάζε όλο και πιο πολύ. Ο σκορπιός ήδη απειλούσε τον κυνηγό με την ουρά του, όταν η Άρτεμη, η θεά του κυνηγιού, μεταμόρφωσε τον Ωρίωνα σε αστερισμό και έτσι τον έσωσε από το τέρας. Σήμερα, ο Ωρίωνας φαίνεται στον ουρανό τον χειμώνα, μαζί με ένα μεγαλύτερο και ένα μικρότερο σκυλί, έναν λαγό και τον άγριο ταύρο. Ακόμα και σήμερα, τον κυνηγάει ο τρομερός σκορπιός, αλλά σε ασφαλή απόσταση ως θερινός αστερισμός. Έτσι, ο Ωρίωνας και ο Σκορπιός δεν είναι ποτέ ορατοί την ίδια εποχή.

 • Αποτυπώστε την παραπάνω ιστορία με εικόνες.
 • Γράψτε ένα ποίημα για τον Ωρίωνα.
 • Να σχεδιάσετε ένα παιχνίδι για τους μαθητές που θα τους βοηθήσει με διασκεδαστικό τρόπο να μάθουν για τους αστερισμούς και τις εποχές.
 • Να σχεδιάσετε ένα μικρό θεατρικό δρώμενο με τους διαλόγους , αλλά και περιγραφή των σκηνικών και κουστουμιών.
 • Γράψτε κάρτες έκφρασης συναισθημάτων (αγάπη, φιλία, θαυμασμό) με βάση την κάθε ιστορία.
Η δραστηριότητα προέρχεται απο το βραβευμένο διδακτικό οδηγό του Scientix "Universe in a Box". «Παρακολούθηση των αστερισμών μέσω ιστοριών» (σελ.132) http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=5568

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου