Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

«ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ,ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ FREINET" -ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ


«Διδακτικές προσεγγίσεις, πρακτικές και βιωματικά εργαστήρια, μέσα από την Παιδαγωγική Freinet».


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
7ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής
«Διδακτικές προσεγγίσεις, πρακτικές και βιωματικά εργαστήρια, μέσα από την Παιδαγωγική Freinet».

Τρίπολη, 3 Μαΐου 2018
Ώρα
Τίτλος εισήγησης
Εισηγητής
8.15-8.45
Προσέλευση- Εγγραφές

8.45-9.00
Χαιρετισμοί


9.00-9.20
 «H παιδαγωγική μέθοδος Freinet στο πλαίσιο  υπεράσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
   Δρ Τριανταφυλλιά Νικολούδη Σχολική Σύμβουλος 7ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής.

9.20-9.40
«Η επέκταση της πιλοτικής εφαρμογής  της παιδαγωγικής μεθόδου Freinet στην Πελοπόννησο»

 Δρ. Γεωργία Καρούντζου Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπαίδευσης ΠΔΕ Πελοποννήσου.

9.40-10.30

Προβολή της ταινίας:
«Η μάθηση είναι ιερή».10.30-11.00


Συζήτηση-Σχολιασμός

-Olivier Francomme, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Picardie Jules Verne – Amiens, France
-Δέσποινα Καρακατσάνη
 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος
 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

-Παυλίνα Νικολοπούλου ,
Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης,
 Μέλος της ομάδας «Σκασιαρχείο».
11.00-11.30

Διάλειμμα11.30-13.30
Χωρισμός σε ομάδες

Παράλληλα  εργαστήρια
1ο Εργαστήρι: «Τι νέα;»
2ο Εργαστήρι: «Συμβούλια Τάξης»


Υπεύθυνες εργαστηρίων:
- Νατάσα Δίπλα,
Εκπαιδευτικός Προσχολικής Εκπαίδευσης,
Μέλος της ομάδας «Σκασιαρχείο».

-Παυλίνα Νικολοπούλου ,
Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης,
 Μέλος της ομάδας «Σκασιαρχείο».

- Αγγελική Τσαμπουράκη,
 Εκπαιδευτικός  Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Μέλος της ομάδας Freinet της Κορίνθου.


13.30-13.50
Παρουσίαση της δράσης:
«Έξοδος στην Κοινότητα»

- Νατάσα Δίπλα,
Εκπαιδευτικός Προσχολικής Εκπαίδευσης,
Μέλος της ομάδας «Σκασιαρχείο».13.50-14.15
Συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς και σχολιασμός

Υποβολή  ερωτημάτων Συμπεράσματα- Λήξη ημερίδας

«H παιδαγωγική μέθοδος Freinet στο πλαίσιο  υπεράσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
Δρ Τριανταφυλλιά Νικολούδη
Σχολική Σύμβουλος
7ης Περιφέρειας Π.Α.
H  παιδαγωγική Freinet εμφανίστηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα. Σήμερα, οι παιδαγωγικές αρχές που ανέπτυξε η συγκεκριμένη παιδαγωγική, είναι πιο επίκαιρες από ποτέ. Τα παραδοσιακά μοντέλα εκπαίδευσης που εφαρμόζονται έως τώρα, φαίνεται να παρουσιάζουν αδυναμία  στο να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες. Στο σχολείο πρέπει να υιοθετηθεί μία παιδαγωγική που να καλλιεργεί τη δημιουργικότητα, τη συλλογικότητα και την ελεύθερη έκφραση. Προς αυτή την κατεύθυνση  προσανατολίζεται και η παιδαγωγική Freinet, λεγόμενη και ως «Παιδαγωγική του Λαού», η οποία προτάσσει την υπεράσπιση πολλών βασικών δικαιωμάτων του παιδιού.
Η παιδαγωγική Freinet, ορίζεται ως μία συμπεριληπτική, συνεργατική, δημοκρατική  παιδαγωγική, που έχει βασικό στόχο την ανάδειξη των επιτευγμάτων των παιδιών, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την αυτό-εκτίμησή τους.
Πιο αναλυτικά:
Σύμφωνα με τον Freinet, η μάθηση πρέπει να έχει ως επίκεντρο το παιδί, να του αφήνει περιθώρια ελευθερίας και να διατρέχεται από αντιπολεμική και αντιρατσιστική αντίληψη, ώστε μελλοντικά  να έχουμε πολίτες που να ζουν σε μια δημοκρατική, ειρηνική και δίκαιη κοινωνία.  Καλλιεργούνται  όλων των τύπων οι πολλαπλές νοημοσύνες, ενισχύονται οι ομαδο-συνεργατικές δραστηριότητες. Προτάσσει:
Α)  Ένα σχολείο ελεύθερο και ανοικτό  που :
-Αποδέχεται, αναγνωρίζει και σέβεται κάθε μαθητή χωρίς διακρίσεις.
- Ενισχύει την πρωτοβουλία, την ελεύθερη επιλογή, τη δημιουργία.
-Καλλιεργεί την κριτική σκέψη, την ελευθερία, το σεβασμό στη διαφορετικότητα.
Β) Ένα σχολείο  δημοκρατικό  που:
-Η τάξη και το σχολείο θα λειτουργούν ως κοινότητα.
- Αναπτύσσει το δημοκρατικό πνεύμα, τις αξίες της συλλογικότητας, της ισότητας.
Γ) Ένα σχολείο που ακολουθεί παιδαγωγικές τεχνικές  και εργαστήρια, τα οποία ενισχύουν την ελεύθερη έκφραση, την επικοινωνία, τον πολλαπλό εγγραμματισμό και την πολιτειότητα (Τυπογραφείο, Κινηματογράφο, Διασχολική Αλληλογραφία, τη βιβλιοθήκη, ως βασικό όχημα στην εφαρμογή της παιδαγωγικής πράξης, τα έργα τέχνης και άλλες μορφές τέχνης ως εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης της γνώσης, Συμβούλιο τάξης, Σχολικό συνεταιρισμό)
Δ) Ένα σχολείο συνεργασίας, χωρίς ανταγωνισμό
- Υποστηρίζει την τάξη ως κοινότητα
- Δίνει έμφαση στα συλλογικά σχέδια δράσης και σε όσα έχουν νόημα για τα ίδια τα παιδιά.
- Προωθεί τη συνεργατική μάθηση
Ε) Ένα σχολείο κέντρο  πολιτισμού με τη συνεργασία πολλών ενηλίκων
- Υλοποιεί δράσεις και συνεργάζεται με φορείς
-Συνεργάζεται με ανθρώπους της Τέχνης, του Πολιτισμού, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με δομές υγείας, αθλητισμού, πρόληψης.
ΣΤ) Ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινότητα που να πραγματοποιεί περιπάτους , επισκέψεις, διαδρομές μέσα κι έξω από το σχολείο.
ΟΙ βασικές αρχές του συστήματος Freinet, υπερασπίζονται  όλα τα δικαιώματα  του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθούμε σε ορισμένα από αυτά τα άρθρα:
ΑΡΘΡΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  FREINET
Άρθρο 2: Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα, που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή της εθνικής, εθνικιστικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης, της ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης.
Αποδέχεται, αναγνωρίζει και σέβεται κάθε μαθητή χωρίς διακρίσεις (Σχολείο ελεύθερο και ανοικτό  )
Άρθρο 12: . Τα Συμβαλλόμενα Κράτη εγγυώνται στο παιδί που έχει ικανότητα διάκρισης το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που το αφορά, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του και το βαθμό ωριμότητάς του.Ενισχύει την πρωτοβουλία, την ελεύθερη επιλογή, τη δημιουργία χολείο ελεύθερο και ανοικτό  )

Καλλιεργεί την κριτική σκέψη, την ελευθερία, το σεβασμό στη διαφορετικότητα
χολείο ελεύθερο και ανοικτό )
Άρθρο 13: Το παιδί έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και διάδοσης πληροφοριών και ιδεών οποιουδήποτε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, υπό μορφή προφορική, γραπτή ή τυπωμένη, ή καλλιτεχνική ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο της επιλογής του

Ενισχύει την πρωτοβουλία, την ελεύθερη επιλογή, τη δημιουργία χολείο ελεύθερο και ανοικτό )

Υποστηρίζει την τάξη ως κοινότητα (Σχολείο δημοκρατικό- Σχολείο συνεργασίας χωρίς ανταγωνισμό)

Δίνει έμφαση στα συλλογικά σχέδια δράσης και σε όσα έχουν νόημα για τα ίδια τα παιδιά.
Προωθεί τη συνεργατική μάθηση (Σχολείο συνεργασίας χωρίς ανταγωνισμό)

Καλλιεργεί την κριτική σκέψη, την ελευθερία, το σεβασμό στη διαφορετικότητα (Σχολείο ελεύθερο και ανοικτό  )
Άρθρο 14: Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα του παιδιού για ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.
Ενισχύει την πρωτοβουλία, την ελεύθερη επιλογή, τη δημιουργία.
Καλλιεργεί την κριτική σκέψη, την ελευθερία, το σεβασμό στη διαφορετικότητα (Σχολείο ελεύθερο και ανοικτό  )


Άρθρο 15: Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν τα δικαιώματα του παιδιού στην ελευθερία του να συνεταιρίζεται και του να συνέρχεται ειρηνικά.
Η τάξη και το σχολείο θα λειτουργούν ως κοινότητα. (Σχολείο συνεργασίας χωρίς ανταγωνισμό)
Αναπτύσσει το δημοκρατικό πνεύμα, τις αξίες της συλλογικότητας, της ισότητας.
(Σχολείο δημοκρατικό)
Ενισχύει την ελεύθερη έκφραση, την επικοινωνία, τον πολλαπλό εγγραμματισμό και την πολιτειότητα (Σχολείο με παιδαγωγικές τεχνικές που «οδηγούν» στην ελεύθερη έκφραση)

Δίνει έμφαση στα συλλογικά σχέδια δράσης και σε όσα έχουν νόημα για τα ίδια τα παιδιά.
Προωθεί τη συνεργατική μάθηση (Σχολείο συνεργασίας χωρίς ανταγωνισμό)
Συνεργάζεται με φορείς (Σχολείο πολιτιστικό κέντρο)


Άρθρο 22: Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου ένα παιδί, τα οποίο επιζητεί να αποκτήσει το νομικό καθεστώς του πρόσφυγα

Αποδέχεται, αναγνωρίζει και σέβεται κάθε μαθητή χωρίς διακρίσεις (Σχολείο ελεύθερο και ανοικτό )
Άρθρο 23: Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι τα πνευματικώς ή σωματικώς ανάπηρα παιδιά πρέπει να διάγουν πλήρη και αξιοπρεπή ζωή, σε συνθήκες οι οποίες εγγυώνται την αξιοπρέπειά τους, ευνοούν την αυτονομία τους και διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή τους στη ζωή του συνόλου.

Αποδέχεται, αναγνωρίζει και σέβεται κάθε μαθητή χωρίς διακρίσεις (Σχολείο ελεύθερο και ανοικτό  )
Άρθρο 28: Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση και, ιδιαίτερα, για να επιτευχθεί η άσκηση του δικαιώματος αυτού προοδευτικά και στη βάση της ισότητας των ευκαιριών

Αποδέχεται, αναγνωρίζει και σέβεται κάθε μαθητή χωρίς διακρίσεις (Σχολείο ελεύθερο και ανοικτό  )

Ενισχύει την πρωτοβουλία, την ελεύθερη επιλογή, τη δημιουργία χολείο ελεύθερο και ανοικτό  )

Άρθρο 29: . Τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν ότι η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να αποσκοπεί:
α) Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και στην πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη των χαρισμάτων του και των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων του.
β) Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδες ελευθερίες και για τις αρχές που καθιερώνονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.Ενισχύει την πρωτοβουλία, την ελεύθερη επιλογή, τη δημιουργία χολείο ελεύθερο και ανοικτό  )

Καλλιεργεί την κριτική σκέψη, την ελευθερία, το σεβασμό στη διαφορετικότητα (Σχολείο ελεύθερο και ανοικτό  )


Άρθρο 30: Στα κράτη όπου υπάρχουν εθνικές, θρησκευτικές γλωσσικές μειονότητες ή πρόσωπα αυτόχθονης καταγωγής, ένα παιδί αυτόχθονας ή που ανήκει σε μία από αυτές τις μειονότητες δεν μπορεί να στερηθεί το δικαίωμα να έχει τη δική του πολιτιστική ζωή, να πρεσβεύει και να ασκεί τη δική του θρησκεία ή να χρησιμοποιεί τη δική του γλώσσα από κοινού με τα άλλα μέλη της ομάδας του.

Αποδέχεται, αναγνωρίζει και σέβεται κάθε μαθητή χωρίς διακρίσεις (Σχολείο ελεύθερο και ανοικτό  )

Παρατηρώντας και αντιπαραβάλλοντας ορισμένα από τα άρθρα της διεθνούς σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού  με τις βασικές αρχές της Παιδαγωγικής Freinet, καθίσταται αυτονόητο, ότι  η εφαρμογή της συγκεκριμένης παιδαγωγικής υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατά συνέπεια και τα δικαιώματα του παιδιού.
ΠΗΓΕΣ
-          www.0-18.gr/


 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίπολη, 3 Μαΐου 2018

Αίθουσα εκδηλώσεων 
του 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης &
11ου Νηπιαγωγείου Τρίπολης

Η εισήγηση της Σχολικής Συμβούλου  κ. Νικολούδη με θέμα:
«H παιδαγωγική μέθοδος Freinet στο πλαίσιο  υπεράσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
Προβολή της ταινίας: "Η μάθηση είναι ιερή"


 Ο καθηγητής του  Γαλλικού Πανεπιστημίου Picardie Jules Verne – Amiens 
κ.  Olivier Francomme, ανάμεσα σε μέλη της ομάδας Freinet.
  κ. Olivier Francomme  και κ. Νικολοπούλου Παυλίνα (Μέλος της ομάδας Freinet- Σκασιαρχείο)                                                              κ. Olivier Francomme  και 
                                 κ. Δίπλα Νατάσα (Μέλος της ομάδας Freinet-Σκασιαρχείο)

Η κ. Δίπλα παρουσιάζει τη δράση: 
«Έξοδος στην Κοινότητα»


ο κ. Olivier Francomme 
 έδωσε συνέντευξη στα τοπικά Μ.Μ.Ε 


Έξω από τα πάντα φιλόξενα και πάντα ανοιχτά στις ημερίδες μας 
6ο Δημοτικό Σχολείο  και 11ο Νηπιαγωγείο ΤρίποληςΜετά τη λήξη της ημερίδας...Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου