Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 

                   Θεωρητικό πλαίσιο για την Ενδοσχολική Επιμόρφωση:

«Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-
                                            ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ»*

 
Δρ Τριανταφυλλιά Νικολούδη
                                                     Σχολική Σύμβουλος 7ης Περιφέρειας Π.Α.
                                                             
Σχολικό έτος 2012-2013
Ø  Η «ΓΛΩΣΣΑ» ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ:
  •           Προφορική Επικοινωνία (ομιλία και ακρόαση)
                 Ανάγνωση

          Γραφή και γραπτή έκφραση

Ø  ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ  ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΛΛΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

          Η Γλώσσα οικοδομείται σταδιακά, μέσα από επικοινωνιακές τεχνικές (θεωρία του εποικοδομητισμού {Piaget}).

          Τα παιδιά οικοδομούν τη γλώσσα μέσα από λάθη, που αναπόφευκτα κάνουν και τα οποία λειτουργούν ως σημείο εκκίνησης (παιδαγωγική του λάθους).

Ø  Στόχος ως προς τη γλώσσα, είναι η καλύτερη προετοιμασία των παιδιών για την ένταξή τους σε μια κοινωνία γραπτής επικοινωνίας. Είναι η διαμόρφωση ενός ευέλικτου πλαισίου που να επιτρέπει σε κάθε παιδί να χρησιμοποιεί τις δικές του μαθησιακές διαδρομές, τους δικούς του τρόπους και στρατηγικές κατάκτησης γνώσεων και απόκτησης δεξιοτήτων.

Ø  Το Πρόγραμμα  Σπουδών,πρέπει να υποστηρίξει τη συγκρότηση της κυρίαρχης γλώσσας, σεβόμενο και αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τη γλωσσική προέλευση κάθε παιδιού.

Ø  ΣΤΗ «ΣΩΣΤΗ» ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ:
                 Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος, πλούσιου σε ερεθίσματα.
                 Υλοποίηση δραστηριοτήτων, στηριζόμενες στην εποικοδομητική κατάκτηση της γνώσης.
                 Υλοποίηση δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν έναν επικοινωνιακό στόχο, ώστε να γίνεται  
               αντιληπτή, η κοινωνική διάσταση της γλώσσας.

 Ø  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
           Συζητήσεις, έχοντας το ρόλο του ομιλητή και του ακροατή και σεβόμενος  τους άλλους, χωρίς να τους διακόπτει.
          Ανάπτυξη επιχειρημάτων και τεκμηρίωση των απόψεών τους.
          Αφηγήσεις γνωστών ιστοριών και παραμυθιών, δίνοντας προσοχή στην εξέλιξη των γεγονότων.
         Διηγήσεις προσωπικών εμπειριών.
  • Περιγραφές αντικειμένων και γεγονότων.
Η καλλιέργεια του προφορικού λόγου και η λεκτική συμμετοχή των παιδιών μπορεί να υλοποιηθεί:
          Στις ελεύθερες και στις οργανωμένες δραστηριότητες
          Στα παιχνίδια ρόλων.
          Στην ανάπτυξη σχεδίων εργασίας.
          Στο παιχνίδι.

Ø  ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
          Να αντιληφθούν την κοινωνική διάσταση , δηλαδή τους λόγους για τους οποίους γράφουμε και διαβάζουμε.
          Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τη γλώσσα των γραπτών κειμένων.
          Να μπορέσουν να τα «αποκρυπτογραφήσουν».

Ø  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
          Η γωνιά της βιβλιοθήκης.
          Η ηχητική βιβλιοθήκη.
          Η αλληλογραφία.
          Οι πίνακες αναφοράς.
          Ανάγνωση από ενήλικες.
          Ανάγνωση από αλλόγλωσσους.


Ø  ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ορισμός)

Είναι ο εγγραμματισμός, που αναφέρεται στις αντιλήψεις, στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες που συνδέονται με το γραπτό λόγο (κωδικοποίηση-αποκωδικοποίηση-κατανόηση), πριν αρχίσει η συστηματική διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής.

Ø  ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
  •           Να συνειδητοποιήσουν την κοινωνική διάσταση του γραπτού λόγου.
                 Να νιώσουν τη χαρά της απόλαυσης, με το να δημιουργήσουν δικά τους κείμενα.
                 Να αντιληφθούν, ότι τα κείμενα, ανάλογα με τον τρόπο  γραφής, απευθύνονται σε
               διαφορετικούς αποδέκτες κάθε φορά.
                Να υποστηριχθούν στην προσπάθειά τους να κρατήσουν ένα μολύβι ή μια κιμωλία,
             δίνοντας στο σώμα τους τη σωστή στάση.
               Να γράφουν το όνομά τους στις εργασίες τους.
               Να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες.
               Να ενθαρρύνονται να γράφουν, όπως μπορούν.

Ø  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΗΣ
          Γραφή ονομάτων στις εργασίες, στη συμμετοχή στο παιχνίδι, στα καθήκοντα που θα αναλάβουν, κ.ά.
          Γραφή από τα ίδια , του περιεχομένου των εργασιών τους.
          Γραφή προσκλήσεων.
          Γραφή γραμμάτων, μηνυμάτων.
          Γραφή συνταγών.
          Δανειστική βιβλιοθήκη.
          Καταγραφή εντυπώσεων από μία επίσκεψη.
          Καταγραφή υλικών για ένα γλυκό.

Ø  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
          Όχι διόρθωση του λάθους.
          Ενίσχυση της αναδυόμενης γραφής.
          Δημιουργία κινήτρων για την κατάκτηση του γραπτού λόγου.

Ø  «ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ- ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
          Στείρα παπαγαλία της Αλφαβήτας.
          Στείρα αντιγραφή λέξεων και γραμμάτων.
          Υποδείξεις για τη σωστή φορά των γραμμάτων, για τον τρόπο που κρατάνε το μολύβι, για την
       ορθογραφία.

*Το θεωρητικό πλαίσιο στηρίζεται στον Οδηγό της Νηπιαγωγού Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί, Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης ,(2005).Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα.

 
Ø  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ(ενδεικτική)
  1. Γιαννικοπούλου, Α.(1998). Από την Προανάγνωση στην Ανάγνωση. Αθήνα: Καστανιώτης.
  2. Γιαννικοπούλου, Α.(2003). Η Γραπτή Γλώσσα στο Νηπιαγωγείο. Αθήνα: Καστανιώτης.
  3. Curto.L.,Morillo,M.,Teixido,M.(x.x.) Γραφή και Ανάγνωση, τμ. Ι,ΙΙ&ΙΙΙ. Βαρνάβα-Σκούρα, Τ.(επιμ). Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.
  4. Παπαδοπούλου,Μ.(2001). Αντιλήψεις και αναπαραστάσεις των παιδιών της προσχολικής ηλικίας για τη γραφή. Στο Παπούλια- Τζελέπη,(επιμ.) ανάδυση του γραμματισμού: Έρευνα και πρακτική,σελ.97-120. Αθήνα: Καστανιώτης.
  5. Πανταζής,Σ. «Σχολική προετοιμασία στο Νηπιαγωγείο», Σύγχρονο Νηπιαγωγείο,21/2001.
  6. ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,(2005). Οδηγός  Νηπιαγωγού Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί, Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης . Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β .
 
Ø  ΧΡΗΣΙΜΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.epimorphosiglwssa.gr
 
Ø  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου