Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ- ΣΥΝΑΨΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
 
ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Οι παλαιότερες θεωρίες που υποστήριζαν την άποψη, ότι τα παιδιά λόγω του εγωκεντρισμού τους  δεν μπορούν να συνεργαστούν σε μικρές ομάδες, αμφισβητήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, σύμφωνα με τις οποίες, τα παιδιά μπορούν να ανταποκριθούν τόσο στα συναισθήματα, όσο και στη συμπεριφορά των ατόμων του ευρύτερου  περιβάλλοντός τους. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, καθώς και άλλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, που προτείνονται ως τρόποι διδασκαλίας,  προϋποθέτουν συλλογική δραστηριότητα, αλληλεπιδράσεις,  εργασία σε ομάδες. Για να γίνει εφικτό αυτό, θα πρέπει να καλλιεργηθούν στα παιδιά δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, κάτι το οποίο πραγματοποιείται μέσα από ομαδικά παιχνίδι και γενικότερα από ομαδικές δράσεις μέσα στο σχολικό χώρο.
Τα παιδιά λειτουργώντας ως ισότιμα μέλη μιας ομάδας, μαθαίνουν να «ακούνε» τον άλλον, να σέβονται την άποψή του, να ανταλλάσσουν ιδέες, να αλληλεπιδρούν, να συν-υπάρχουν, να συν-αποφασίζουν, να συν-εργάζονται. Μειώνονται οι εγωκεντρικές τους τάσεις και έχοντας ένα κοινό στόχο ως ομάδα, αποβάλλουν ή μειώνουν τις οποιεσδήποτε  αντιπαραθέσεις που έχουν μεταξύ τους. Μαθαίνουν να αναπτύσσουν διάλογο, να μη διακόπτουν, να επιχειρηματολογούν. Βελτιώνονται οι σχέσεις ανάμεσά τους και  ενισχύεται η αυτοεκτίμησή τους.
Κριτήρια σύστασης ομάδας
  • Ως προς τον αριθμό: Ιδανικότερος αριθμός για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι 3-5 παιδιά. Ξεκινάμε από ζευγάρια.
  • Ως προς τη σύνθεση:  Οι ομάδες είναι ανομοιογενείς ως προς το φύλο , την  ηλικία, τα ενδιαφέροντα, την απόδοση κ.ά.
Συγκρότηση ομάδας
Οι ομάδες μπορούν να συγκροτηθούν με βάση ένα κοινό χαρακτηριστικό (τυχαίο ή μη). Π.χ. εξωτερική εμφάνιση, κοινή προτίμηση παιχνιδιού, βιβλίου, φαγητού, κ.ο.κ. Οι ομάδες δεν παραμένουν σταθερές, ώστε να υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων των παιδιών της τάξης.
Αποτελεσματικότητα λειτουργίας της ομάδας
Λειτουργώντας σε ομάδες, τα παιδιά συνεργάζονται έχοντας έναν κοινό στόχο. Αυτό τα φέρνει πιο κοντά. Γνωρίζονται, αποδέχονται το ένα το άλλο, αλληλεπιδρούν, συνεργάζονται και δεν ανταγωνίζονται.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Καλλιεργεί πνεύμα συνεργασίας κι όχι ανταγωνιστικότητας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Καλλιεργεί ικανότητες επικοινωνίας και αίσθημα συλλογικής ευθύνης.
 Συμβόλαιο
Για την καλύτερη λειτουργία της ομάδας συναποφασίζεται από τα μέλη της ένα παιδαγωγικό συμβόλαιο. Οι όροι, καθώς και οι συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησής τους, έχουν τεθεί από όλους τους μαθητές . Το συμβόλαιο διακοσμείται και υπογράφεται από όλα τα μέλη. Τοποθετείται  σε ένα εμφανές σημείο της τάξης. Γίνεται καθημερινή αναφορά σε αυτό. Οι όροι μπορούν να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Θα πρέπει να υπάρχει σταθερότητα ως προς την επιβολή των συνεπειών.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-          Γκλιάου, Ν.(2006). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
-          Ματσαγγούρας Η.(2000) Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στη μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρης.
-          ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2002).  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο  Προγραμμάτων Σπουδών  για το Νηπιαγωγείο .Προγράμματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων, Αθήνα.
-          ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,(2005). Οδηγός  Νηπιαγωγού Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί, Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης, σσ.75-85. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.
 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Α) ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 
 
 
 
 
 
ΤΡΙΠΟΛΗ
10  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2013
 
 
 
 
ΑΣΤΡΟΣ
26 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2013
 

 
 
 
 
 
ΛΕΩΝΙΔΙΟ
 
27  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2013
 
 
 
 
 
 
 
 
Β) ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου