Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΛΑΪ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΑ- Νηπιαγωγείο Αγίου Ανδρέα

"ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΛΑΪ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΑ"

     Α. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
-Γνωριμία με τον Ελύτη
-Η ποδηλάτισσα
-Ο φίλος μου ο ποδηλατάκιας  (από το Υπουργείο  Υποδομών και Δικτύων)
-Μελοποιημένα ποιήματά του
-Στο δρόμο πλάι στη θάλασσα περπάτησα και .....

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός του προγράμματος είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με την Ελληνική ποίηση και να έχουν ακούσματα από αξιόλογους Έλληνες ποιητές.

    Αναλυτικότερα οι  στόχοι είναι:

1) Παιδαγωγικοί στόχοι
-Να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να αναδείξουν τα ταλέντα τους ακόμη και προσωπικότητες με χαμηλό προφίλ ή παιδιά με ιδιαιτερότητες.
-Να κατανοήσουν τη σημαντικότητα της παρουσίας τους και της ενεργού συμμετοχής τους στην ομάδα.
-Να αναπτύξουν πρωτοβουλία και να αποκτήσουν κριτική σκέψη

 2) Γνωστικοί στόχοι
Ως προς τη Γλώσσα
-  Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας,  ανάπτυξης ιδεών,  μεταφοράς πληροφοριών και ως πηγή ευχαρίστησης και απόλαυσης. Και σε αυτό  συμβάλλει η ενεργή συμμετοχή των παιδιών στη  "δημιουργία" δικών τους κειμένων με υπαγόρευση στον εκπαιδευτικό.
-Να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο
-Να απομνημονεύουν πολύ μικρά κείμενα

Ως προς τη Μελέτη

-Να "διαβάζουν" απλά σύμβολα, σχεδιαγράμματα και χάρτες

Ως προς τη Δημιουργία και έκφραση

 -Να εκφράζονται με το ελεύθερο δραματικό παιχνίδι
-Να τραγουδούν διάφορα απλά τραγούδια
-Να αποκτούν θεατρική παιδεία

Ως προς την Πληροφορική

-Να χρησιμοποιούν έναν ψηφιακό δίσκο δεδομένης μνήμης για να ακούσουν μουσική, ιστορίες ή παραμύθια.
-Να εξοικειωθούν με το ενεργητικό & διερευνητικό μοντέλο μάθησης
-Να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του και που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για παιχνίδι και διασκέδαση

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
    Η Διδακτική Προσέγγιση που ακολουθείται  είναι η θεματική προσέγγιση. Η επιλογή του θέματος έχει γίνει από την εκπαιδευτικό, κατόπιν εφορμήσεως από τυχαίο περιστατικό, αφού πρώτα διερευνήθηκε και συζητήθηκε με τα παιδιά, ο βαθμός ενδιαφέροντος και η αποδοχή ή μη αυτού του θέματος. Ο σχεδιασμός της πορείας, ο προσδιορισμός της χρονικής διάρκειας και η επιλογή των μαθησιακών στόχων που θα επιδιωχθεί να κατακτηθούν από τα παιδιά, έχει γίνει από τον εκπαιδευτικό της τάξης (ΔΕΠΠΣ Νηπιαγωγείου 2003).

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.
   Το θέμα συμβαδίζει με το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς οι στόχοι αντλούνται από όλες τις γνωστικές περιοχές του ΔΕΠΠΣ (γλώσσα, περιβάλλον, δημιουργία και έκφραση, πληροφορική).

Ε. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
      Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς. Ξεκίνησε τον Νοέμβριο και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο με την παρουσίαση του προγράμματος. Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν ήταν πάρα πολλές. Ενδεικτικά θα περιγράψουμε κάποιες από όλα τα υποθέματα.
ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ
1.  Γνωριμία με τον Ελύτη
Ρωτάμε τα παιδιά να μας πουν, τι γνωρίζουν γι' αυτόν τον άνθρωπο.
Καταγράφουμε  τις απαντήσεις  τους . Δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα.
  Τα ρωτάμε τι θα ήθελαν να μάθουν και καταγράφουμε τις απαντήσεις τους σε ένα εννοιολογικό χάρτη.
Στη συνέχεια τα ρωτάμε πως νομίζουν ότι μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες και καταγράφουμε και πάλι τις απαντήσεις τους.
  Αναζητήσαμε πληροφορίες από το internet, εκτυπώσαμε τη φωτογραφία του Ελύτη και  την αναρτήσαμε στο πίνακα. Πήραμε πληροφορίες για τη ζωή του και τον τόπο καταγωγής τους.
Χρωματίσαμε στο χάρτη της Ελλάδος την Κρήτη.                                              

   Ξεκινήσαμε με μία στροφή από τα ρω του Έρωτα, που μας έφερε κάποιο παιδί από το σπίτι. Τη διαβάσαμε, την απομνημονεύσαμε, τη μελοποιήσαμε και τη ζωγραφίσαμε.

                        

2. Η ποδηλάτισσα
   Διαβάσαμε την ιστορία της Ποδηλάτισσας από το βιβλίο <<Μαγικές διαδρομές στην τέχνη, Οδυσσέας Ελύτης>>, της Κατερίνας Τζαβάρα.
Το επεξεργαστήκαμε, ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν ότι για να γραφτεί ένα κείμενο πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη έμπνευση. Το δραματοποιήσαμε.

                          

    
Τα παιδιά υπαγόρευσαν στην εκπαιδευτικό το κείμενο της ιστορίας και αφού χωρίστηκαν σε ομάδες εικονογράφησαν το βιβλίο.
              

Το ζωγραφίσαμε με μαρκαδόρους και νερομπογιές.

 Το ζωγραφίσαμε στο καβαλέτο.


                                                  
Πάνω απ' όλα όμως το τραγουδήσαμε.


3.  Ο ποδηλατάκιας  (από το Υπουργείο  Υποδομών και Δικτύων)
   Διαβάσαμε το συγκεκριμένο παραμύθι από το βιβλίο. το ακούσαμε από το c.d. Μιλήσαμε για ασφαλή κυκλοφορία με το ποδήλατο. Μιλήσαμε για βασικά σήματα και τα ζωγραφίσαμε. Τραγουδήσαμε το τραγούδι που υπήρχε στο c.d


4. Μελοποιημένα ποιήματά του
-Το θαλασσινό Τριφύλλι
Το διαβάσαμε, το επεξεργαστήκαμε, το χορέψαμε,                             

το τραγουδήσαμε και το ζωγραφίσαμε  σε χαρτί του μέτρου ομαδικά
-Το δελφινοκόριτσο
Το διαβάσαμε, το επεξεργαστήκαμε, το τραγουδήσαμε και το
ζωγραφίσαμε με μαρκαδόρους 


-Τα τζιτζίκια
Το διαβάσαμε, το τραγουδήσαμε , το ζωγραφίσαμε στο καβαλέτο και το εικονογραφήσαμε5.  Στο δρόμο πλάι στη θάλασσα περπάτησα και .....
Αυτό το υποθέμα δεν το υλοποιήσαμε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


     Στη γιορτή για τη λήξη της σχολικής χρονιάς τα παιδιά ζωγράφισαν σε χαρτί του μέτρου το θαλασσινό τριφύλλι και αυτό ήταν μέρος του σκηνικού μας.  Τα παιδιά τραγούδησαν μελοποιημένα ποιήματα του Ελύτη (Της Δικαιοσύνης , η ποδηλάτισσα, το δελφινοκόριτσο, το θαλασσινό τριφύλλι και τα τζιτζίκια), και απήγγειλαν λόγια και αποσπάσματα από έργα του ποιητή. Εκτός από απαγγελία και τραγούδι η γιορτή  περιελάμβανε χορό και θεατρικά δρώμενα και προβολή φωτογραφιών και  εργασιών των παιδιών από τα προγράμματα.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Διαγνωστική
Στο πρόγραμμα που διαπραγματευθήκαμε  ανιχνεύθηκαν οι προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα  των παιδιών.
Τα παιδιά ήταν αυτά που ανέδειξαν το θέμα, αλλά ο τελικός σχεδιασμός και η στοχοθεσία έγινε από την εκπαιδευτικό.

  2. Διαμορφωτική
  Αρχικά υπήρξαν δυσκολίες στη συγκρότηση των ομάδων, αφού τα παιδιά (εκτός από 2 ) ήρθαν από τον παιδικό και ήταν δύσκολο να δουλέψουν ομαδικά.
 Δεν πραγματοποιήθηκε η  προγραμματισμένη  επίσκεψη  στη θάλασσα, λόγω της καταρρακτώδους βροχής. Έτσι τα παιδιά δεν είχαν την ευκαιρία  να περπατήσουν στο δρόμα πλάι στη θάλασσα και να ......δημιουργήσουν το δικό τους ποίημα.

3. Τελική
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος διερευνήθηκαν:
-Η ανταπόκριση των παιδιών
-Η γνώση που αποκτήθηκε
 -Το αποτέλεσμα
    Αυτό που πραγματικά τα ενθουσίασε ήταν όλα τα μελοποιημένα ποιήματά του και ιδιαίτερα η Ποδηλάτισσα.
     Όσο για τους γονείς αρχικά ήταν πολύ επιφυλακτικοί γιατί το θέμα τους φάνηκε πολύ δύσκολο για την συγκεκριμένη ηλικία. Στην πορεία διαπίστωσαν ότι τα παιδιά τους λάτρεψαν τον Ελύτη. Όσο για την γιορτή γοητεύτηκαν από την παρουσίαση.
     Θεωρούμε ότι οι παιδαγωγικοί και γνωστικοί μας  στόχοι επιτεύχθηκαν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου