Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΙ-ΤΑΞΙΔΕΥΩ-Νηπιαγωγείο Κοντοβάζαινας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σχ. Έτος: 2016 – 2017

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1/θ Νηπιαγωγείο Κοντοβάζαινας
Υπεύθυνη Νηπιαγωγός: Ευδοξία Γερακιανάκη

ΤΙΤΛΟΣ:
«Μετακινούμαι - ταξιδεύω»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
            Η πλειοψηφία των αγοριών στο Νηπιαγωγείο μας φέτος συντέλεσε στην επιλογή του θέματος στο παρόν πρόγραμμα. Από την αρχή της χρονιάς τα αγόρια  (παρασύροντας και το μοναδικό κορίτσι) έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στα μέσα μεταφοράς.
Οι κύριες διαστάσεις του θέματος που θα προσεγγίσουμε είναι τα μέσα μεταφοράς στη ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα, οι τρόποι μετακίνησης στο παρελθόν και στο παρόν, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τα μέσα μεταφοράς. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δυο μεγάλες ενότητες που εμπεριέχουν τις παραπάνω διαστάσεις: Α. Μεταφορικά μέσα & Β. Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1.      Να μάθουν τα νήπια με ποιους τρόπους μετακινούνται οι άνθρωποι (σήμερα και χθες)
2.      Να μάθουν τα μέσα μεταφοράς και τα επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτά
3.      Να προσεγγίσουν τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς
4.      Να εκφράζονται δημιουργικά μέσα από δραστηριότητες σχετικές με το θέμα.
5.      Να επεξεργαστούμε βιβλία και εικόνες σχετικές με το θέμα.
6.      Να οξύνουν τη μαθηματική τους σκέψη μέσα από διάφορες δραστηριότητες

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ:
·         Γλώσσα
·         Μαθηματικά
·         Μελέτη περιβάλλοντος (κοινωνικό περιβάλλον)
·         Έκφραση και δημιουργία
·         Πληροφορική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Από Ιανουάριο έως Μάρτιο 2017
Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του προγράμματος χρονικά γίνεται παράλληλα με άλλες δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών του Νηπιαγωγείου. Επίσης, οι δραστηριότητες στο σχεδιασμό τους  είχαν μια χρονική ακολουθία αλλά στη πράξη έγιναν σε συνδυασμό και συχνά επιστρέφαμε από το ένα στο άλλο μέρος του προγράμματος.


Α. Μεταφορικά μέσα

Ενότητα δραστηριοτήτων 1: Τα μεταφορικά μέσα χθες και σήμερα
Λέμε στα παιδιά τον τίτλο του προγράμματος: «Μετακινούμαι, ταξιδεύω..» και συζητάμε μαζί τους. Με τι νομίζουν ότι θα ασχοληθούμε. Εκμαιεύουμε τις διαστάσεις του θέματος και φτιάχνουμε το ιστόγραμμα του θέματος.
Αναζητάμε πληροφορίες για τις μετακινήσεις στο χρόνο, στο διαδίκτυο. Επισημαίνουμε τις διαφορές και κάνουμε συγκρίσεις.
Με τη βοήθεια του εποπτικού υλικού (καρτέλες με τα μεταφορικά μέσα) ταξινομούμε τα μεταφορικά μέσα στα σύγχρονα και τα παλαιότερα.
Κάνουμε δραματοποίηση τις μετακινήσεις μας χθες και σήμερα.


Ενότητα δραστηριοτήτων 2: Μεταφορικά μέσα ξηράς, θάλασσας και αέρα
Με τη βοήθεια του εποπτικού υλικού (καρτέλες με τα μεταφορικά μέσα) ταξινομούμε τα μεταφορικά μέσα ανάλογα που κινούνται (ξηρά, θάλασσα & αέρας).
Προσεγγίζουμε τους αριθμούς και μετράμε με τη βοήθεια των μεταφορικών μέσων.
Ενώνουμε τις τελείες από το 1 έως το 10 ώστε να σχεδιάσουμε τα μέσα μεταφοράς. Στη συνέχεια τα ζωγραφίζουμε.
Κατασκευάζουμε διάφορα μεταφορικά μέσα με άχρηστα υλικά ( αυτοκίνητο, αεροπλάνο, λεωφορείο, καράβι)
Τραγουδάμε για τα μεταφορικά μέσα (μικρό αεροπλάνο, βγαίνει η βαρκούλα, το τρένο)
Διαβάζουμε τα βιβλία «Τα μεταφορικά μέσα»  και «Ιστορίες που τρέχουν» και αναζητάμε πληροφορίες στο διαδίκτυο.
Γράφουμε και διαβάζουμε τα ονόματα των μεταφορικών μέσων. Μαθαίνουμε τα γράμματα από τα οποία αρχίζουν διάφορα μεταφορικά μέσα.


Ενότητα δραστηριοτήτων 3: Μέσα μαζικής μεταφοράς – Οχήματα άμεσης ανάγκης
Με τη βοήθεια του εποπτικού υλικού (καρτέλες με τα μεταφορικά μέσα) αναγνωρίζουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα οχήματα άμεσης ανάγκης.
Αναζητάμε πληροφορίες για τα παραπάνω στο διαδίκτυο. Επισημαίνουμε τις διαφορές και κάνουμε συγκρίσεις. Συζητάμε για την αναγκαιότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς και των οχημάτων άμεσης ανάγκης.
Διαβάζουμε από το βιβλίο «Ιστορίες που τρέχουν» τις σχετικές ιστορίες με τα οχήματα άμεσης ανάγκης.
Σκεφτόμαστε δικές μας ιστορίες με οχήματα άμεσης ανάγκης και φτιάχνουμε τα δικά μας βιβλία.
Κάνουμε δραματοποίηση τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.Ενότητα δραστηριοτήτων 4: Επαγγέλματα
Συζητάμε για τους οδηγούς διαφόρων οχημάτων. Αναζητάμε πληροφορίες στο διαδίκτυο.
Μαθαίνουμε πως ονομάζεται ο καθένας οδηγός μεταφορικού μέσου (πιλότος, πλοίαρχος κλπ) και τι ακριβώς κάνει στη δουλειά του.
Σκεφτόμαστε ο καθένας μια ιστορία με πρωταγωνιστή διαφορετικό οδηγό. Τη διηγούμαστε στους υπολοίπους.
Διαβάζουμε για τους προδρόμους του πιλότου, Δαίδαλο και Ίκαρο.
Εντοπίζουμε στο βιβλίο: «Επαγγέλματα» αυτά που σχετίζονται με τα μέσα μεταφοράς (πχ σε ένα πλοίο: πλοίαρχος, καμαρότος, λοστρόμος κλπ) και συζητάμε σχετικά.


Β. Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Ενότητα δραστηριοτήτων 1: Ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης

Διαβάζουμε τα βιβλία: «Κυκλοφορώ με ασφάλεια στη πόλη» και «Μαθήματα Οδικής Συμπεριφοράς και Κυκλοφοριακής Αγωγής»
Μαθαίνουμε το ποίημα του κυρίου Κοκ:
Το φανάρι ο Γρηγόρης, με το πράσινο το φως,
τη σειρά σου θα σου δώσει να περάσεις βιαστικός.
Το πορτοκαλί φανάρι, με το λαμπερό του φως,
«Φίλε πρόσεχε», σου λέει, «ο Σταμάτης είναι μπρος».
Το φανάρι ο Σταμάτης, με το κόκκινο το φως,
«Stop», σου λέει, «μην περάσεις, και ας είσαι βιαστικός».
Κατασκευάζουμε το δικό μας φανάρι και κάνουμε δραματοποίηση «οδηγώντας» τα στεφάνια μας.


Ενότητα δραστηριοτήτων 2: Τα σήματα
Μαθαίνουμε τα σήματα με τη βοήθεια του βιβλίου: «Μαθήματα Οδικής Συμπεριφοράς και Κυκλοφοριακής Αγωγής»
Κατασκευάζουμε σήματα από χαρτόνι. Τα τοποθετούμε στο χαλάκι κυκλοφοριακής αγωγής και κάνουμε δραματοποίηση με μικρά αυτοκινητάκια.
Κάνουμε κολλάζ με δρόμους, σήματα και αυτοκίνητα.
Ζωγραφίζουμε περιγράμματα σημάτων με τα σωστά χρώματα.
Κάνουμε ταξινομήσεις των σημάτων αν χρώμα και σχήμα.
Κάνουμε περίπατο στο χωριό για να παρατηρήσουμε ποια από τα σήματα υπάρχουν και να επισημάνουμε ποια θα έπρεπε να υπήρχαν ακόμη.


Ενότητα δραστηριοτήτων 3: Οδική συμπεριφορά πεζών & οδηγών
Μαθαίνουμε τη σωστή συμπεριφορά στο δρόμο με τη βοήθεια των βιβλίων: «Ο φίλος μου ο Ποδηλατάκιας» και «Κυκλοφορώ με ασφάλεια στη πόλη».
Ζωγραφίζουμε τον Ποδηλατάκια και μαθαίνουμε το τραγούδι του «Προσοχή – Προσοχή»
Κατασκευάζουμε ένα ποδήλατο με γλωσσοπίεστρα και καπάκια από καφέ.
Επιλέγουμε τη σωστή οδική συμπεριφορά σε σχέδιο εργασίας και ζωγραφίζουμε την εικόνα.
Συζητάμε για υποθετικές συνθήκες στο δρόμο και επιλέγουμε τη σωστή οδική συμπεριφορά.


Ενότητα δραστηριοτήτων 4: Τροχονόμος
Μαθαίνουμε για το επάγγελμα του τροχονόμου με τη βοήθεια του βιβλίου: «Μαθήματα Οδικής Συμπεριφοράς και Κυκλοφοριακής Αγωγής».
Αναζητάμε πληροφορίες στο internet για το επάγγελμα του τροχονόμου και το ρόλο της τροχαίας.
Παρατηρούμε εικόνες με τροχονόμους. Εντοπίζουμε διαφορές με αστυνόμους παρατηρώντας τη στολή τους.
Κάνουμε δραματοποίηση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα διήρκησε τρείς μήνες από το Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο του 2017. Οι ενότητες του προγράμματος όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή είναι αλληλένδετες. Στο σχεδιασμό τους οι δραστηριότητες των παραπάνω ενοτήτων είχαν μια χρονική ακολουθία αλλά στη πράξη έγιναν σε συνδυασμό και με σπειροειδή πορεία. Επίσης, αρκετές από τις δραστηριότητες επαναλήφθηκαν αρκετές φορές κυρίως επειδή άρεσαν στα παιδιά. Επίσης, επανήλθαμε στο δεύτερο μέρος του προγράμματος (Κ.Ο.Κ.) μετά το Πάσχα μετά από παράκληση των παιδιών.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, τα νήπια κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον τους και συμμετείχαν πολύ ενεργά. Η αξιολόγηση από τα νήπια έγινε με το τέλος του εκπαιδευτικού περίπατου στο χωριό προκειμένου να αναζητήσουμε τα σήματα του Κ.Ο.Κ. Τα παιδία εντόπισαν τα υπάρχοντα σήματα, δικαιολόγησαν τη παρουσία τους στο σημείο αλλά και επισήμαναν άλλα που θα έπρεπε να υπήρχαν.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βαϊμάκη Κατερίνα, Ο φίλος μου ο Ποδηλατάκιας, Κέντρο Γρηγόρης Εκτύπωσης ΑΒΕΕ, Αθήνα, Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων: 2013
Βασίλα Β., Κάντζου Ν., Παπανικολοπούλου Κ., «Τα μέσα μεταφοράς» στο Της Τάξης και της Πράξης, εκδ. Δίπτυχο, Αθήνα: 2007 (σσ. 288-304)
Ζήση Ανθή, «Εποπτικό υλικό και αινίγματα για τα μεταφορικά μέσα» στο dreamkindergarten.blogspot.gr/
Giuseppe Zanini, Το βιβλίο των επαγγελμάτων, εκδ. Στρατίκη, Αθήνα:χχ
Hublet Christophe, Τα μεταφορικά μέσα, εκδ. Modern Times, Αθήνα:2005
Μανδηλαράς Φίλιππος, Ιστορίες που τρέχουν, εκδ. Πατάκη, Αθήνα: 2004
Μπαλιάτσας Δημήτρης, Μαθήματα Οδικής Συμπεριφοράς και Κυκλοφοριακής Αγωγής, εκδ. Έννοια, Αθήνα: 2000
Στεφανίδης Μενέλαος, Δαίδαλος και Ίκαρος, εκδ. Σίγμα, Αθήνα:χχ
Τζακώστα Α., Τζιούμα Α., «Κυκλοφοριακή αγωγή (ένθετο δραστηριοτήτων Νο 19) στο Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τ.55, ΙΑΝ-ΦΕΒ 2007, σσ.64-92
Χατζοπούλου Μανιώ, Κυκλοφορώ με ασφάλεια στη πόλη, Friesland Hellas ΑΕΒΕ, Μαρούσι: 1996.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου